Tobaksafhængighed

Revideret: 16.07.2020

Afhængighed af tobaksrygning består af sociale, vanemæssige, psykologiske og farmakologiske komponenter. Nicotinafhængighed spiller en væsentlig rolle i tilknytning til vedvarende rygning, specielt hos rygere, der har et dagligt forbrug over 10 cigaretter, og/eller som ryger den første cigaret tidligere end 30 min efter, at de er stået op. Komplet rygeophør opnås lettest med et totalt rygestop fra en aftalt ophørsdag. Det er dog muligt at reducere antallet af cigaretter gradvis over flere uger op til ophørsdagen, mens man anvender vareniclin. 

Behandlingsvejledning

Rygere, der ryger mere end 8-10 cigaretter dagligt, og ryger den første cigaret inden for 30 minutter, efter de er vågnet - er nikotinafhængige og bør tilbydes rygestopmedicin. 

Især ved rygerelaterede sygdomme, bør der motiveres til rygeafvænning, gerne ledsaget af 8-12 ugers behandling med nedennævnte midler. Medikamentel behandling kan kombineres med konsultationer med støtte og rådgivning (2580). Præparaterne til rygeophør har også vist sig effektive til patienter med hjerte-kar-sygdomme og KOL

Præparatvalg

Nicotinsubstitution ved rygeophør mindsker abstinenssymptomer som rastløshed og koncentrationsbesvær. Rygetrangen dæmpes og der kommer mindre stress, men personen kan dog opleve afhængighed af nicotinsubstitution.  

Vareniclin udøver sin effekt direkte på nicotinreceptorerne i hjernen, mens virkningen af bupropionSR antagelig skyldes en central noradrenerg effekt. 

 

Der er 2 førstevalgspræparater: 

  • Nicotinprodukter
  • Vareniclin

Som andetvalg anvendes 

  • BupropionSR

 

Man kan enten anvende nicotinprodukterne eller vareniclin som førstevalg (høj dokumentation og stort set ingen alvorlige bivirkninger). Flere store studier har vist, at der ikke er øget forekomst af alvorlige bivirkninger under behandling med vareniclin sammenlignet med placebo, dvs. heller ikke depression, selvmordstanker eller selvmordsforsøg (113) (2833) (2834) (3179). Vareniclinbehandling øger desuden ikke risikoen for myokardieinfarkt (3180). Vareniclin er mere effektivt end bupropionSR og et enkelt nicotinprodukt, men ligeværdigt med behandling med kombinationen af 2 nicotinprodukter. 

 

BupropionSR har en række kontraindikationer pga. lægemiddelinteraktioner og kan udløse universelle krampeanfald, hvorfor det først anvendes, når nicotinprodukter og/eller varenicline har været prøvet. BupropionSR må desuden ikke anvendes til gravide. Nortriptylin i doser på 50-75 mg kan anvendes, såfremt de 3 ovennævnte præparater ikke tåles/ønskes. 

 

E-cigaretter og heat-not-burn tobaks-produkter, der indeholder tobak, som opvarmes ved lavere temperatur end almindelige cigaretter, anbefales ikke til rygeafvænning. 

Referencer

113. Barua RS, Rigotti NA, Benowitz NL et al. 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Tobacco Cessation Treatment: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 2018; 72:3332-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30527452/ (Lokaliseret 16. juli 2020)

 

2580. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning: KOL. 2017; , https://vejledninger.dsam.dk/kol/?mode=visKapitel&cid=977&gotoChapter=978 (Lokaliseret 16. juli 2020)

 

2834. Cahill K, Lindson-Hawley N, Thomas KH et al. Nicotine receptor partial agonists for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2016; 9(5), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27158893 (Lokaliseret 14. juni 2018)

 

3179. Anthenelli RM, Benowitz NL, West R et al. Neuropsychiatric safety and efficacy of varenicline, bupropion, and nicotine patch in smokers with and without psychiatric disorders (EAGLES): a double-blind, randomised, placebo-controlled clinical trial. Lancet. 2016; 18; 387 (10037), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27116918 (Lokaliseret 18. maj 2017)

 

3180. Sterling LH, Windle SB, Filion KB et al. Varenicline and Adverse Cardiovascular Events: A Systematic Review and Meta-Analysis of Random-ized Controlled Trials. J Am Heart Assoc. 2016; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903004 (Lokaliseret 18. maj 2017)

 

2833. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 1, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402784 (Lokaliseret 25. maj 2016)