Tobaksafhængighed

Revideret: 22.02.2023

Afhængighed af tobaksrygning består af sociale, vanemæssige, psykologiske og farmakologiske komponenter. Nicotinafhængighed spiller en væsentlig rolle i tilknytning til vedvarende rygning, specielt hos rygere, der har et dagligt forbrug over 10 cigaretter, og/eller som ryger den første cigaret tidligere end 30 min efter, at de er stået op. Komplet rygeophør opnås lettest med et totalt rygestop fra en aftalt ophørsdag. Det er dog muligt at reducere antallet af cigaretter gradvis over flere uger op til ophørsdagen. 

Behandlingsvejledning

Rygere, der ryger mere end 8-10 cigaretter dagligt, og ryger den første cigaret inden for 30 minutter, efter de er vågnet - er nikotinafhængige og bør tilbydes rygestopmedicin. 

Alle rygere - også rygere med rygerelaterede sygdomme - bør motiveres til rygeafvænning. Individuel rådgivning om rygeophør medfører øget chance for rygestop (5580). Rådgivning ledsaget af 8-12 ugers behandling med nedennævnte midler øger antallet af rygestop yderligere (2580). Præparaterne til rygeophør har også vist sig effektive til patienter med hjerte-kar-sygdomme og KOL

Præparatvalg

Nicotinsubstitution ved rygeophør mindsker abstinenssymptomer som rastløshed og koncentrationsbesvær. Rygetrangen dæmpes og der kommer mindre stress, men personen kan dog opleve afhængighed af nicotinsubstitution. 

Nicotin udøver sin effekt direkte på nicotinreceptorerne i hjernen, mens virkningen af bupropionSR antagelig skyldes en central noradrenerg effekt. 

 

Førstevalgspræparat: 

  • Nicotinprodukter

Som andetvalg anvendes 

  • Bupropion SR

 

Nicotinprodukterne er førstevalg (høj dokumentation og har stort set ingen alvorlige bivirkninger). Vareniclin[1] er mere effektivt end bupropionSR og et enkelt nicotinprodukt. De enkelte nicotinprodukter er stort set lige effektive, mens behandling med en kombination af 2 nicotinprodukter er mere effektivt end bupropionSR alene. 

 

BupropionSR har en række kontraindikationer pga. lægemiddelinteraktioner og kan udløse universelle krampeanfald, hvorfor det først anvendes, når nicotinprodukter har været prøvet. BupropionSR må desuden ikke anvendes til gravide. Nortriptylin i doser på 50-75 mg kan anvendes, såfremt de 3 ovennævnte præparater ikke tåles/ønskes. 

 

E-cigaretter og heat-not-burn er tobaks-produkter, der indeholder tobak, som opvarmes ved lavere temperatur end almindelige cigaretter. 

 

Snus er et tobaksprodukt, der anbringes i mundhulen mellem læbe og gumme. Alle ovennævnte produkter indeholder mange helbredsskadelige stoffer.  

Der foreligger ikke solid videnskabelig dokumentation for evt. effekt ved rygestop og disse produkter anbefales derfor ikke til rygeafvænning.  

 

"Nicotinposer" indeholder nicotin, men anbefales ikke til rygestop. Poserne kan indeholde nicotin i langt større mængder end både cigaretter og andre nicotinholdige produkter. 

 

[1] Vareniclin er ikke længere markedsført i Danmark. 

Referencer

2833. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J et al. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2020; 4(4), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32319681/ (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

113. Barua RS, Rigotti NA, Benowitz NL et al. 2018 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Tobacco Cessation Treatment: A Report of the American College of Cardiology Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. J Am Coll Cardiol. 2018; 72(25):3332-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30527452/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

4713. Hartmann-Boyce J, Chepkin SC, Ye W et al. Nicotine replacement therapy versus control for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2018; 5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29852054 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2580. Dansk Selskab for Almen Medicin. Klinisk vejledning: KOL. 2017, https://vejledninger.dsam.dk/kol/?mode=visKapitel&cid=977&gotoChapter=978 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

5580. Lancaster T, Stead LF, and Cochrane Tobacco Addiction Group. Individual behavioural counselling for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2017; (3), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6464359/ (Lokaliseret 29. december 2021)