Funktionelle gastro-intestinale tilstande

Revideret: 25.08.2021

Funktionelle gastro-intestinale tilstande omfatter colon irritabile og funktionel dyspepsi, samt en række dårligt definerede lidelser med symptomer, som antages at stamme fra mave-tarmkanalen. For alle disse tilstande gælder, at diagnosen stilles klinisk, og at de ætiologiske og patofysiologiske forhold ikke er klarlagte. 

 

De hyppigste symptomer er abdominalsmerter eller abdominalt ubehag, afføringsforstyrrelser, oppustethed, kvalme og tidlig mæthedsfornemmelse. Almindeligvis opfattes symptomerne som forårsaget af forstyrrelser i mave-tarmkanalens motilitet, men selv i tilfælde, hvor forstyrret motilitet har kunnet påvises, er der en dårlig eller ingen korrelation til symptomernes art og sværhedsgrad.  

Colon irritabile

Colon irritabile (irritabel tyktarm) er den hyppigste mave-tarmlidelse med en prævalens i den voksne befolkning på 10-15 %. Lidelsen er karakteriseret ved abdominalsmerter ledsaget af afføringsforstyrrelser. Diagnosen kan med rimelig sikkerhed stilles klinisk ved hjælp af de såkaldte Rom-kriterier hos patienter uden alarmsymptomer som vægttab, blod i afføringen og afvigende blodprøver (2721)

 

Rom IV-kriterierne for colon irritabile: 

Symptomdebut for mindst 6 mdr. siden 

  • Kroniske eller recidiverende abdominalsmerter mindst 1 dag om ugen de sidste 3 måneder ledsaget af mindst to af følgende:
    • Relateret til defækation
    • Smerterne relateret til ændringer i afføringens hyppighed
    • Smerterne relateret til ændringer i afføringens form/konsistens.

Behandlingsvejledning

Det terapeutiske respons på medikamentel behandling er generelt dårligt, og der må lægges vægt på non-farmakologiske behandlingsprincipper som beroligelse og diætetisk vejledning (2988) (5293)

 

De farmakologiske behandlingsmuligheder af colon irritabile er alene symptomatiske og kan rettes mod de dominerende symptomer: 

 

Medikamentel behandling af øvrige gastro-intestinale tilstande kan forsøges med: 

Effekten er generelt dårligt dokumenteret. 

Referencer

5293. Vasant DH, Paine PA, Black CJ et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the management of irritable bowel syndrome. Gut. 2021; 70:1214-40, https://gut.bmj.com/content/70/7/1214 (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

2988. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. Colon irritabile (IBS): Udredning og behandling. 2018; , https://www.dsgh.dk/index.php/andre/ibs-colon-irritabile (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2721. American Gastroenterological Association. American Gastroenterological Association Institute Guideline on the Pharmacological Management of Irritable Bowel Syndrome. Gastroenterology. 2014; 147:1146-8, https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(14)01089-0/pdf (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

1997. Quigley EMM, Tack J, Chey WD et al. Randomised clinical trials: linaclotide phase 3 studies in IBS-C - a prespecified further analysis based on European Medicines Agency-specified endpoints. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 37:49-61, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23116208 (Lokaliseret 11. februar 2022)