Perifere kredsløbsforstyrrelser

Revideret: 18.07.2023

Kroniske perifere kredsløbslidelser domineres af arteriesygdom med forsnævring eller aflukning af en eller flere arterier. Sygdommen ses hyppigst i underekstremiteterne og viser sig typisk som belastningsudløste smerter i læggen (claudicatio). 

 

Perifere kredsløbsforstyrrelser skyldes oftest arteriosklerose, hvorfor sekundærprofylaktiske tiltag, som reducerer risikoen for arteriosklerotisk sygdomsprogression, skal iværksættes. Behandlingsprincipperne er på dette område identiske med forholdene ved stabil angina pectoris. 

Behandlingsvejledning

Non-farmakologisk behandling 

Reduktion af risikofaktorer med livsstilsændringer i form af rygeophør og kostomlægning. Fysisk træning (minimum ½ time daglig) er en meget effektiv symptombehandling. 

 

Farmakologisk behandling 

Profylaktisk behandling med bl.a. statiner og clopidogrel eller acetylsalicylsyre, som ved iskæmisk hjertesygdom udgør hjørnestenen i den medicinske behandling af perifer arteriesygdom og iværksættes hos alle, hvor der ikke er kontraindikationer. Der fokuseres endvidere på behandlingsoptimering af komorbiditet, som fx hypertension og/eller diabetes. Se endvidere Stabil angina pectoris og Dyslipidæmi

 

Acetylsalicylsyre 75 mg x 1 dgl. kombineret med rivaroxaban 2,5 mg x 2 dgl. anbefales til patienter, som er revaskulariset under ligamentum inguinale, og til patienter, som vurderes i høj risiko for nye iskæmiske events (samtidig diabetes, nyresygdom, hjerteinsufficiens og polyvaskulær sygdom). Ved denne behandling skal man være opmærksom på øget blødningsrisiko. 

 

Midler til behandling af perifere vaskulære sygdomme (iloprost, pentoxifyllin) har en usikker effekt og kan ikke erstatte ovenstående tiltag. Der er derimod gunstig effekt af vasodilatationsbehandling (dihydropyridin- Calciumantagonister) ved perifere karspasmer, fx som led i Raynauds syndrom. 

Referencer

1618. Sandholt BV, Grootenboer N, Jørgensen TMM et al. National Behandlingsvejledning (NBV), Perifer arteriesygdom. Dansk Cardiologisk Selskab. 2023, https://nbv.cardio.dk/pad (Lokaliseret 18. juli 2023)

 

3584. Aboyans V, Ricco JB, Bartelink ML E L et al. 2017 ESC Guidelines on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Arterial Diseases, in collaboration with the European Society for Vascular Surgery (ESVS): Document covering atherosclerotic disease of extracranial carotid and vertebral, mesenteric, renal, upper and lower extremity arteries. Eur Heart J. 2018; 39(9):763-816, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28886620 (Lokaliseret 22. maj 2023)

 

58. Poindexter A. The emerging use of the 20-microgram oral contraceptive. Fertil Steril. 2001; 75(3):457-65, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11239523/ (Lokaliseret 1. december 2021)

 

4946. NICE. Lower limp peripheral arterial disease overview 2020. National institute for health and care excellence (NICE). NICE. , https://pathways.nice.org.uk/pathways/lower-limb-peripheral-arterial-disease (Lokaliseret 4. marts 2022)