Osteoartrose

Revideret: 24.05.2019

Osteoartrose er den hyppigst forekommende ledsygdom, ætiologien er multifaktoriel, arvelige faktorer, fejl- og overbelastning samt alder spiller betydelig rolle. Symptomerne er først og fremmest ledsmerter, stivhed, bevægelsesindskrænkning, fejlstilling og instabilitet. Diagnosen er primært klinisk. Radiologisk ses udtyndet og skadet brusk, øget subkondral knogledannelse med osteofytdannelser ved ledrandene samt subkondrale knoglecyster. 

Behandlingsvejledning

Der findes ingen kausal behandling. 

Behandlingen er primært symptomatisk. Den non-farmakologiske behandling omfatter patientinformation, vægttab hjælpemidler og træning. Den farmakologiske behandling består primært af smertestillende midler. Kirurgisk behandling omfatter alloplastik og artrodese. 

 

Den medikamentelle behandling omfatter: 

  • Paracetamol og typisk opioider i ventetiden på operation.
  • NSAID, som bør anvendes særdeles varsomt hos ældre pga. øget risiko for gastro-intestinale og tromboemboliske bivirkninger, se NSAID.
  • Hyaluronat til intraartikulær anvendelse, hvor der ikke er dokumenteret behandlingseffekt.

 

Nationale kliniske retningslinjer

Knæartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen oktober 2012. 

Hofteartrose - nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen august 2016.