Hyaluronsyre

M09AX

Revideret: 19.09.2023

  

Nøgleprocessen ved udvikling af osteoartrose er øget nedbrydning af bruskkomponenter, herunder kollagen og proteoglykaner. Ledbruskens indhold af hyaluronsyre er nedsat, og i ledvæsken dominerer lav-molekylære former, hvilket er baggrunden for den nedsatte viskositet. Disse forhold udgør grundlaget for at anvende intraartikulær hyaluronsyreindgift ved osteoartrose. 

Anvendelsesområder

Indikationerne for anvendelse af intraartikulær hyaluronsyre/hyaluronat ved knæosteoartrose er ikke præcist afgrænset. I beslutningsgrundlaget bør indgå betydelig mulighed for ingen eller beskeden effekt, minimal risiko for infektion ved intraartikulær adgang, mulighed for at gennemføre gentagne injektioner samt en ikke ubetydelig pris. I de danske nationale kliniske retningslinjer for knæartrose anføres: "Intraartikulære injektioner med hyaluronsyre bliver fortsat benyttet ved OA, om end deres effektivitet nok er sammenlignelig med saltvandsinjektioner". Se Artrose - Natrional behandlingsvejledning, Dansk Reumatologi

De amerikanske retningslinjer for behandling af OA anbefaler, at man ikke bruger hyaluronsyre i behandlingen af OA (4944).  

Behandlingsvejledning

Hyaluronsyre administreres én gang ugentligt i 3-5 uger. Behandlingen skal foregå aseptisk, og forud for injektion skal der foretages aspiration af evt. ledvæske. Intraartikulær hyaluronsyrebehandling er kontraindiceret ved mistanke om infektion. Intraartikulær glukokortikoidbehandling bør undgås i behandlingsperioden. 

Bivirkninger

Der er ikke beskrevet systemiske bivirkninger, men på injektionsstedet er beskrevet smerte, kløe og lokale hudreaktioner i form af udslæt og hævelse.

Farmakodynamik

Virkningsmekanismerne er ikke afklaret. Den langvarige effekt i visse undersøgelser på smerter synes ikke forklaret ved en viskositetsøgende og lubrikerende virkning. Det er uvist, om behandlingen kan mindske brusknedbrydningen. Klinisk kontrollerede undersøgelser med smerter som effektparameter viser forskellige resultater varierende mellem nogen eller ingen effekt sammenlignet med placebo. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Natriumhyaluronat Hyalgan®
Parallelimport
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10,3 mg/ml 3 x 2 ml   243,33 85,05

Referencer

4944. Kolasinski SL, Neogi T, Hochberg MC et al. 2019 American College of Rheumatology/Arthritis Foundation Guideline for the Management of Osteoarthritis of the Hand, Hip, and Knee. Arthritis Rheumatol. 2020; 72(2):220-33, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=31908163 (Lokaliseret 18. oktober 2023)

 

2734. Meheux CJ, McCulloch PC, Lintner DM et al. Efficacy of Intra-articular Platelet-Rich Plasma Injections in Knee Osteoarthritis: A Systematic Review. Arthroscopy. 2016; 32:495-505, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26432430 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

2735. Monticone M, Frizziero A, Rovere G et al. Hyaluronic acid intra-articular Injection and exercise therapy: effects on pain and disability in subjects affected by lower limb joints osteoarthritis. The Italian Society of Physical and Rehabilitation Medicine (SIMFER) systematic review. Eur J Phys Rehabil Med. 2015, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26365146 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

3435. Witteveen AG1, Hofstad CJ, Kerkhoffs GM. Hyaluronic acid and other conservative treatment options for osteoarthritis of the ankle. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 10, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26475434 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

1797. Bannuru RR, Natov NS, Dasi UR et al. Therapeutic trajectory following intra-articular hyaluronic acid injection in knee osteoarthritis - meta-analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2011; 19:611-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21443958 (Lokaliseret 7. februar 2022)

 

3066. Jørgensen A, Stengaard-Pedersen K, Simonsen O et al. Intra-articular hyaluronan is without clinical effect in knee osteoarthritis: a multi-centre, randomised, placebo-controlled, double-blind study of 337 patients followed for 1 year. Ann Rheum Dis. 2010; (69)6):1097-102, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20447955 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...