Mycophenolat

L04AA

Revideret: 01.08.2019

Anvendelsesområder

Mycophenolat er indiceret ved allogen organtransplantation i kombination med andre immunsupprimerende midler samt ved immunbetingede sygdomme såsom systemisk lupus erythematosus (SLE). Som antimetabolit har mycophenolat i høj grad fortrængt azathioprin ved organtransplantation. 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger er af gastro-intestinal karakter med diarré, abdominalsmerter, kvalme og madlede. Disse er ofte korreleret til dosis og kan mindskes ved at fordele døgndosis over 4 doseringer i stedet for 2 eller ved reduktion af døgndosis. Knoglemarvspåvirkning er også en velkendt bivirkning, specielt ses leukopeni. 

Interaktioner

Der er en væsentlig interaktion med ciclosporin. Ciclosporin hæmmer udskillelsen af mycophenolatglucuronid i galden, formentlig ved hæmning af MRP2 (multidrug resistance protein 2) og reducerer dermed den enterohepatiske recirkulation af mycophenolat. Mycophenolat indgivet i kombination med ciclosporin har et 30-40 % lavere AUC sammenlignet med mycophenolat indtaget alene eller i kombination med tacrolimus. Døgndosis af mycophenolatmofetil er fastsat til 2 g i kombination med ciclosporin hos nyretransplanterede patienter ud fra klinisk kontrollerede undersøgelser af effekt og bivirkningsprofil. Den enterohepatiske recirkulation af mycophenolat kan også nedsættes af galdesyrebindere og muligvis af antibiotika såsom metronidazol og ciprofloxacin. Visse syrepumpehæmmere kan nedsætte absorptionen af mycophenolat. 

Graviditet

Ved graviditetsønske hos kvindelige organtransplanterede patienter vil man af hensyn til teratogeniciteten skifte fra mycophenolat til azathioprin. 

Farmakodynamik

Mycophenolat findes som mycophenolatmofetil, som er en prodrug (en 2-morfolinetylester af mycophenolat). Mofetilgruppen fraspaltes ved absorption. Mycophenolat findes også som et mycophenolat-natriumsalt i en enteroovertrukket (gastroresistent) formulering. 

  

Det virksomme stof er mycophenolat, som selektivt og reversibelt hæmmer enzymet inosinmonofosfatdehydrogenase, som indgår i de novo pathway af purinsyntesen. Det er guanosinnukleotid-syntesevejen, som blokeres. Hermed hæmmes DNA-syntesen i T- og B-lymfocytter, som kun har denne pathway, mens andre celler også har en alternativ syntesevej (salvage pathway) for puriner. Mycophenolat hæmmer således primært celledeling af lymfocytter. 

Farmakokinetik

Mofetilgruppen fraspaltes ved hydrolyse i forbindelse med gastro-intestinal absorption. Mycophenolatmofetil kan ikke måles i blodet efter oral indgift, og det forsvinder inden for 10 minutter efter intravenøs indgift pga. omdannelse til mycophenolat. Der er en biotilgængelighed for mycophenolat på over 90%, og Cmax nås efter ca. 1 time efter oral indgift af mycophenolatmofetil. 

Enteroovertrukket mycophenolat-natrium absorberes også godt fra tarmen, og der opnås en biotilgængelighed på 70%. 

I blodet er ca. 97 % af mycophenolat bundet til plasmaalbumin. Det er den frie fraktion af mycophenolat, som antages at være immunologisk virksom. Halveringstiden for mycophenolat er 14-16 timer. Mycophenolat glucuronideres til mycophenolatglucuronid, som ikke er farmakologisk aktiv. Mycophenolatglucuronid udskilt med galden dekonjugeres til modersubstansen vha. tarmbakterier og reabsorberes i tarmen. Som følge af denne enterohepatiske recirkulation observeres en sekundær stigning i plasmakoncentrationen af mycophenolat ca. 6-12 timer efter dosisindtag, og denne bidrager med ca. 40% af AUC for stoffet. Der er ikke evidens for, at koncentrationsmåling af mycophenolat i blodet skulle repræsentere en terapeutisk gevinst i forhold til standarddosering, justeret ind efter bivirkninger. Medikamentet doseres normalt 2 gange dgl. Koncentrationsmåling af mycophenolat kan foretages ved mistanke om manglende absorption. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Mycophenolatmofetil Cellcept®
Roche
tabletter  500 mg 150 stk. (blister)   118,39
Mycophenolatmofetil Cellcept®
Roche
pulver til oral suspension  1 g/ 5 ml 110 g (Orifarm)   129,56
Mycophenolatmofetil Cellcept®
Roche
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 4 htgl.a 500 mg   505,15
Mycophenolatmofetil Mycophenolatmofetil "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  500 mg 150 stk. (blister)   28,68
Mycophenolatmofetil Mycophenolatmofetil "Accord"
Accord
hårde kapsler  250 mg 300 stk. (blister)   19,76
Mycophenolatmofetil Mycophenolatmofetil "Accord"
Accord
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  500 mg 4 stk.   421,45
Mycophenolsyre Mycophenolsyre "Accord"
Accord
enterotabletter  180 mg 120 stk. (blister)   107,71
Mycophenolsyre Mycophenolsyre "Accord"
Accord
enterotabletter  360 mg 120 stk. (blister)   110,05
Mycophenolatmofetil Myfenax
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 100 stk. (blister)   21,03
Mycophenolatmofetil Myfenax
TEVA
filmovertrukne tabletter  500 mg 150 stk. (blister)   21,03
Mycophenolatmofetil Myfenax
TEVA
hårde kapsler  250 mg 100 stk. (blister)   21,03
Mycophenolatmofetil Myfenax
TEVA
hårde kapsler  250 mg 300 stk. (blister)   21,03
Mycophenolsyre Myfortic®
Novartis
enterotabletter  180 mg 120 stk. (blister)   123,16
Mycophenolsyre Myfortic®
Novartis
enterotabletter  360 mg 120 stk. (blister)   122,38

Referencer

2562. Kaltenborn A, Schrem H. Mycophenolate mofetil in liver transplantation: a review. Ann Transplant. 2013; 18:685-96, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24346057 (Lokaliseret 20. maj 2016)

 
 
 
Gå til toppen af siden...