Myfortic®

L04AA06
 
 
Immunsuppressivt virkende antimetabolit.

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse af akut organafstødning hos patienter, der modtager allogen nyretransplantation. Anvendes i kombination med ciclosporin og et kortikosteroid.

Mycophenolsyre bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til organtransplantationer. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 180 mg eller 360 mg mycophenolsyre (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne. 720 mg 2 gange dgl. Behandlingen indledes hurtigst mulig efter transplantationen.
Se endvidere speciallitteratur. 


Bemærk: 

 • Enterotabletterne skal synkes hele. De må ikke tygges eller knuses.
 • Der er begrænset erfaring vedr. børn.

Kontraindikationer

Vaccination med levende svækkede vacciner. 

Forsigtighedsregler

 • Behandlingen bør foregå under tæt kontrol af blodbilledet.
 • Forsigtighed ved gastro-intestinale sygdomme
 • Vaccinationer kan have nedsat effekt, og brug af levende vacciner skal undgås.
 • Reaktivering af hepatitis B eller hepatitis C kan forekomme.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Hypertension.
Leukopeni.
Forhøjet serum-urat, Hypocalcæmi, Hypokaliæmi.
Artralgi.
Angst.
Infektioner.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Temperaturstigning, Træthed.
Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Leverpåvirkning, Obstipation, Opkastning.
Dyspnø, Hoste, Hypotension, Perifere ødemer.
Anæmi, Trombocytopeni.
Hyperkaliæmi, Hypomagnesiæmi.
Myalgi.
Hovedpine, Svimmelhed.
Acne, Hudkløe.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning.
Interstitiel lungesygdom, Lungeødem, Ventrikulær ekstrasystoli.
Hyperlipidæmi.
Tremor.
Alopeci, Benign neoplasme i huden, Hudcancer.
 • Hypogammaglobulinæmi samt tilfælde af interstitiel lungesygdom og lungefibrose er rapporteret ved behandling med mycophenolat i kombination med andre immunosuppressiva.
 • Langvarig behandling med store doser kan give varige skader og vil desuden medføre en let øget risiko for at udvikle kræft, især lymfeknudekræft og hudkræft, senere i livet.

Interaktioner

 • Antacida med magnesium eller aluminium kan nedsætte biotilgængeligheden af mycophenolsyre med op til 40%.
 • Jern nedsætter biotilgængeligheden af mycophenolsyre med ca. 90% og bør derfor indtages med mindst 4 timers forskudt tidsinterval.
 • Stoffer, der binder galdesyre, kan ligeledes reducere biotilgængeligheden.
 • Biotilgængeligheden nedsættes af ciclosporin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for ca. 35 1. trimester-eksponerede, heriblandt mindst 7 tilfælde af medfødt mikrootia kombineret med læbe-ganespalte. I en serie på 26 eksponerede gravide var frekvensen af spontan abort væsentligt øget til ca. 45%. Yderligere 3 tilfælde med forskellige alvorlige misdannelser er beskrevet. Bør kun i særlige tilfælde anvendes til gravide. Mulige alternativer, se Mycophenolat

Se endvidere Klassifikation - graviditet

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker antikonception, før behandling påbegyndes, under behandlingen og i mindst 6 uger efter seponering af behandlingen. 

Mandlige patienter eller deres kvindelige partnere skal anvende sikker antikonception under behandlingen og i mindst 3 måneder efter seponering af behandlingen. 

 

Fertilitet hos mænd

Mycophenolat har vist sig at være genotoksisk i dyrestudier og risikoen for genotoksiske virkninger på sædceller kan ikke helt udelukkes. 

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Blokerer syntesen af guanosinmonofosfat (GMP) fra inosinmonofosfat ved reversibel hæmning af enzymet inosinmonofosfat-dehydrogenase. Nedsat udbud af purinnukleotidet GMP vil hæmme dannelsen af DNA og RNA. Mycophenolsyre har også en hæmmende effekt på migrationen af T-celler og på flere intracellulære effektorpathways, bl.a. exocytose.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1,5-2 timer.
 • Metaboliseres ved glucuronidering til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 12 timer.
 • <1% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af mycophenolsyre bør udvises forsigtighed. Undgå direkte kontakt med hud og slimhinder. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(NBS)(Nefr.kard.) enterotabletter 180 mg 015733
120 stk. (blister)
1.367,55 126,63
(NBS)(Nefr.kard.) enterotabletter 360 mg 015755
120 stk. (blister)
2.718,30 125,85

Foto og identifikation

Enterotabletter  180 mg

Præg:
C
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrøn
Mål i mm: 10,4 x 10,4
enterotabletter 180 mg
 
 
 

Enterotabletter  360 mg

Præg:
CT
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lys orange
Mål i mm: 7,1 x 17,5
enterotabletter 360 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-27. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...