TNF-hæmmere (immunsupprimerende midler)

L04AB

Revideret: 16.04.2018

T umor N ecrosis F actor (TNF) er et proinflammatorisk cytokin. Det produceres af flere typer celler, hovedsageligt aktiverede makrofager, og indgår i den akutte fasereaktion. Dysregulation af TNF spiller bl.a. en vigtig rolle i den inflammation, som ses ved autoimmune sygdomme, fx reumatoid artritis, spondylartritis, inflammatoriske tarmsygdomme og psoriasisartritis/kutan psoriasis. 


Der findes flere lægemidler, der specifikt binder cytokinet TNF, og dermed hindrer stimulation af immunologiske målceller og udvikling i den autoimmune inflammation: 

 

  • Rekombinante humane og kimære monoklonale antistoffer.
  • Rekombinant humaniseret Fab-fragment af antistof rettet mod TNF, som er pegyleret for at forlænge halveringstiden.
  • Fc-fusionsprotein sammensat af TNF-receptor og Fc-delen af humant immunglobulin IgG1.

Anvendelsesområder

Forsigtighedsregler

  • Patienter screenes før behandlingsstart for kronisk infektion, herunder specielt for tuberkulose og hepatitis B og C. Tuberkulose undersøges med anamnese, objektiv undersøgelse, røntgen af thorax og interferon-gamma-test .
  • Med baggrund i mulig risiko for intensivering af malignitetsudvikling undlades som hovedregel behandling af patienter med aktuel eller tidligere malign sygdom.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   324,84
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 stk.   325,47
Etanercept Benepali
Biogen
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   324,84
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl.  200 mg 2 stk.  i fyldt sprøjte 347,08
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
injektionsvæske, opl. i pen  200 mg 2 stk.   347,08
Certolizumab pegol Cimzia®
UCB Nordic
inj.væske, opl. i kassette. t. dos.disp.  200 mg/ml 2 stk.   347,08
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Orifarm)   369,92
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk. (Abacus)   377,31
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 4 stk.   377,46
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  25 mg 4 spr. a 25 mg   378,08
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Abacus)   377,46
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk. (Orifarm)   375,87
Etanercept Enbrel®
Pfizer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 4 stk.   377,46
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  10 mg 4 htgl. x 10 mg  (til pædiatrisk brug) 380,01
Etanercept Enbrel®
Pfizer
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  25 mg 4 stk.   378,08
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl.  40 mg/0.8 ml 2 x 0,8 ml   390,94
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i pen  40mg/0,4 ml 2 stk.   390,94
Adalimumab Humira
AbbVie
injektionsvæske, opl. i sprøjte  40mg/0,4 ml 2 stk.   390,94
Infliximab Inflectra
Hospira Nordic
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   187,81
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl.   197,97
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl. (EuroPharmaDK)   198,85
Infliximab Remicade
MSD
pulver til konc. til infusionsvæske  100 mg 1 htgl. (Abacus)   211,97
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk.   124,71
Infliximab Remsima
Orion Pharma
pulver til konc. til infusionsvæske, opl.  100 mg 1 stk. (EuroPharmaDK)   123,64
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  50 mg 1 stk.   379,66
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk. (Orifarm)   222,65
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i pen  100 mg 1 stk.   222,19
Golimumab Simponi
MSD
injektionsvæske, opl. i sprøjte  50 mg 1 stk.   379,66

Referencer

1331. Dansk Lungemedicinsk Selskab. Latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-alfa-hæmmere og andre biologiske lægemidler, oktober 2010. 2010; , http://www.lungemedicin.dk/fagligt/faglige-dokumenter/klaringsrapporter-1/12-tb-og-biologiske-laegemidler.html (Lokaliseret 20. maj 2016)
 
2171. Nordgaard-Lassen I, Dahlerup JF, Belard E et al. Guidelines for screening, prophylaxis and critical information prior to initiating anti-TNF-alpha treatment. Dan Med J. 2012; 59(7), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22759856 (Lokaliseret 20. maj 2016)
 
2746. Lægemiddelstyrelsen. Bivirkningsindberetninger om og forbrug af udvalgte biologiske lægemidler. 2017; , https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/udgivelser/2017/bivirkningsindberetninger-om-og-forbrug-af-udvalgte-biologiske-laegemidler/~/media/7D28632EB7ED4A97B89147EE900FE7D5.ashx (Lokaliseret 9. marts 2018)
 
 
 
Gå til toppen af siden...