Scandonest®-Adrenalin

N01BB53
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i odontologien.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram adrenalin og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 4 år (ca. 20 kg). Sædvanligvis 1 ampul (1,7 ml) ved almindelige indgreb.
 • Maksimalt anbefalede dosis for en voksen på 70 kg. er 150 mikrogram adrenalin og 300 mg mepivacainhydrochlorid (svarende til 9 ampuller på 1,7 ml). For børn er højst anbefalede dosis 3 mg mepivacainhydrochlorid pr. kg.

Bemærk: 

 • Aspiration anbefales inden injektionen for at undgå i.v. injektion.

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (ca. 20 kg)
 • Alvorlig iskæmisk hjertesygdom og alvorlige kardielle ledningsforstyrrelser
 • Dårligt reguleret epilepsi
 • Fæokromocytom
 • Tyrotoksikose
 • Ukontrolleret svær hypertension
 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed desuden ved:
  • Anvendelse til ældre
  • Dårlig almentilstand
  • Arytmier
  • Hypotension
  • Hjertesvigt
  • Cerebrovaskulære lidelser
  • Perifere vaskulære lidelser
  • Epilepsi
  • Dårligt kontrolleret diabetes
  • Akut glaukom
  • Nedsat lever- eller nyrefunktion.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Smerter.
Angina pectoris, Arytmier, AV-blok, Bradykardi, Bronkospasme, Dyspnø, Hypertension, Hypotension, Takyarytmier, Vasokonstriktion.
Agitation, Angst, Bevidsthedstab, CNS-depression, Dysartri, Dysæstesi, Eufori, Horners syndrom, Hypæstesi, Konfusion, Kramper, Neuralgi, Neuropati, Oral paræstesi, Somnolens, Svimmelhed, Synkope, Tremor.
Erytem.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Meget sjældne (< 0,01%) Neurolæsioner.
Ikke kendt Hævelse af ansigtet.
Hævelse af tunge, læber og tandkød, Stomatitis.
Apnø, Dysfoni, Hjerteinsufficiens, Hjertestop, Hyperkapni, Hypoxi, Respirationsdepression.
Balanceforstyrrelser, Koma, Trismus.
Akkommodationsbesvær, Blindhed.

  

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade. 
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden eller kanylepunkturen.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt og bør undgås.
 • MAO-hæmmere og tricykliske antidepressiva, der forsinker nedbrydningen af adrenalin, giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Patienter, som er behandlet med disse stoffer inden for de sidste 2 uger, må ikke behandles med adrenalin.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16% ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain er et lokalanalgetikum af amidtypen. Det har kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
Adrenalin er et direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifære nerveblokader. 

Farmakokinetik

 • Den analgetiske virkning af mepivacain indtræder efter 2-4 minutter.
 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, indgiftsvej og vævets karkoncentration.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter 15-20 min.
 • Mepivacain metaboliseres i leveren, plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 3,5.  

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Beskyttes mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Kaliummetabisulfit

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 094433
50 tubuler a 1,7 ml
367,95
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 062760
4 x 50 tubuler a 1,7 ml
1.321,90
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 161398
8 x 50 tubuler a 1,7 ml
2.229,70
 
 

Revisionsdato

2017-11-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...