Kestine

R06AX22
 
 
Non-sederende antihistaminikum med overvejende H1-receptorblokerende virkning.

Anvendelsesområder

Allergiske sygdomme, især urticaria og allergisk rhinoconjunctivitis. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg ebastin. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år. 10 mg 1 gang dgl. Ved behov kan dosis øges til 20 mg 1 gang dgl. 

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 
 • Pauseres 4 dage før priktest.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Mundtørhed.
Somnolens.
Sjældne (0,01-0,1%) Abdominalsmerter, Hepatitis, Kolestase, Leverpåvirkning.
Ødemer.
Hypæstesi, Nervøsitet, Svimmelhed.
Dermatitis.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaksi og angioødem).

Interaktioner

 • Itraconazol hæmmer metaboliseringen af ebastin. Kombinationerne bør undgås pga. mulig risiko for forlænget QT-interval. 
 • Rifampicin reducerer AUC for den aktive metabolit til 15% og svækker den antihistamine effekt.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 350 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved donation i form af plasmaferese.

Farmakodynamik

H1-receptor antagonist (antihistamin). Ebastin er et 2. generations (non-sederende) antihistamin, der kun i ringe grad penetrerer blod-hjernebarrieren. Den aktive metabolit carebastin er formentlig ansvarlig for hovedparten af virkningen.
Effekten skyldes den kompetitive antagonistiske binding til histaminreceptorerne. 

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen, men undergår næsten fuldstændig førstepassage-metabolisme i leveren til carebastin, som er farmakologisk aktiv.
 • Maksimal plasmakoncentration af carebastin nås efter 3-6 timer.
 • Steady state-plasmakoncentration nås inden for 3-5 døgn.
 • Passerer ikke blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstiden for carebastin er 15-19 timer.
 • Mindre end 2% carebastin udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Begyndende klinisk effekt ses efter 1 time, og maksimal effekt opnås i løbet af 4-6 timer.
 • Virkningsvarighed ca. 24 timer.
 • Se endvidere tabel 1 i Antihistaminer til systemisk brug.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Farve:
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 20 mg
Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved kroniske allergiske sygdomme. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 428018
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 193444
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 107203
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 146700
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 393042
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 396318
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 393756
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 10 mg  (Orifarm) (kan dosisdisp.) 492964
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 379106
10 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 029198
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 184100
30 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 154480
100 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) filmovertrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 431845
100 stk. (blister)
ikke fast pris

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
E, 10
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,1 x 7,1
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
E, 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 9
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 15. januar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...