Zeffix®

J05AF05
 
 

Anvendelsesområder

Kronisk hepatitis B med dekompenseret leversygdom eller med tegn på virusreplikation i form af vedvarende forhøjet serumtransaminase og histologisk dokumenteret inflammation eller fibrose.
 

Lamivudin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis B. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 100 mg 1 gang dgl. i mindst 6-12 mdr. efter anti-HBe eller anti-HBs serokonvertering, eller til tab af effekt.
 • Hos patienter med dekompenseret leversygdom eller cirrose og efter levertransplantation fortsættes behandlingen, så længe der er effekt på HBV-DNA og transaminaser. 

  

Nedsat nyrefunktion: 

GFR Dosis
30-50 ml/min. 50 mg 1 gang dgl.
15-29 ml/min. 25 mg 1 gang dgl.
5-14 ml/min. 15 mg 1 gang dgl.
< 5 ml/min. 10 mg 1 gang dgl.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

  

Bemærk: 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  GFR  

  ml/minut  

  Døgndosis  

  Voksne  

  30-50 

  50 mg 1 gang dgl. 

  15-30 

  25 mg 1 gang dgl. 

  5-15 

  15 mg 1 gang dgl. 

  < 5 

  10 mg 1 gang dgl. 

   

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør lamivudin seponeres.
 • Anvendes med forsigtighed til patienter med nedsat leverfunktion.
 • ALAT-niveau bør måles hver 3. måned, HBV-DNA og HBeAg hver 6. måned.
 • HIV-infektion bør udelukkes inden behandlingsstart for at undgå resistensudvikling i dette virus som følge af monoterapi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjet ALAT, Hepatitiseksacerbation efter behandlingsophør.
Almindelige (1-10%) Forhøjet plasma-kreatinkinase, Muskelkramper, Myalgi.
Hudkløe, Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Lactacidose.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Rhabdomyolyse.

Pancreatitis og perifer neuropati eller paræstesier er set hos HIV-patienter. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 2.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Langt de fleste data er fra behandling af HIV-smittede patienter, hvor dosis var højere og de fleste fik flere andre HIV-midler samtidig. Der er få data for behandlingen af hepatitis B, hvor dosis er væsentligt lavere. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Nukleosidanalog. Omdannes intracellulært til den aktive metabolit, som hæmmer replikationen af virus.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås i løbet af ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,3 l/kg.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 051508
28 stk. (blister)
634,10 67,94

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
GX CG5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,8 x 11,9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...