Zeffix®

J05AF05
 
 

Anvendelsesområder

Kronisk hepatitis B med dekompenseret leversygdom eller med tegn på virusreplikation i form af vedvarende forhøjet serumtransaminase og histologisk dokumenteret inflammation eller fibrose.
 

Lamivudin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af kronisk hepatitis B. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 100 mg lamivudin. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 100 mg 1 gang dgl. i mindst 6-12 mdr. efter anti-HBe eller anti-HBs serokonvertering, eller til tab af effekt.
 • Hos patienter med dekompenseret leversygdom eller cirrose og efter levertransplantation fortsættes behandlingen, så længe der er effekt på HBV-DNA og transaminaser.

Bemærk: 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-50 ml/min:

  GFR  

  ml/minut  

  Døgndosis  

  Voksne  

  30-50 

  50 mg 1 gang dgl. 

  15-30 

  25 mg 1 gang dgl. 

  5-15 

  15 mg 1 gang dgl. 

  < 5 

  10 mg 1 gang dgl. 

   

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved nedsat leverfunktion - dosisjustering er ikke nødvendig.  


Se endvidere

Forsigtighedsregler

 • Udvikles pancreatitis, bør lamivudin seponeres.
 • ALAT-niveau bør måles hver 3. måned, HBV-DNA og HBeAg hver 6. måned.
 • HIV-infektion bør udelukkes inden behandlingsstart for at undgå resistensudvikling i dette virus som følge af monoterapi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Forhøjet ALAT, Hepatitiseksacerbation efter behandlingsophør.
Almindelige (1-10%) Forhøjet plasma-kreatinkinase, Muskelkramper, Myalgi.
Hudkløe, Hududslæt.
Sjældne (0,01-0,1%) Angioødem.
Meget sjældne (< 0,01%) Lactatacidose.
Ikke kendt Trombocytopeni.
Rhabdomyolyse.

Pancreatitis og perifer neuropati eller paræstesier er set hos HIV-patienter. 

Interaktioner

 • Samtidig indgift af lamivudin og trimethoprim øger plasmakoncentrationen af lamivudin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Vedvarende samtidig brug af sorbitolholdige lægemidler eller andre osmotisk virkende polyalkoholer, fx xylitol og mannitol, bør så vidt muligt undgås, fordi AUC og maksimal plasmakoncentration af lamivudin derved kan blive reduceret.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Langt de fleste data er fra behandling af HIV-smittede patienter, hvor dosis var højere og de fleste fik flere andre HIV-midler samtidig. Der er få data for behandlingen af hepatitis B, hvor dosis er væsentligt lavere. 

Referencer: 4378, 4379, 4377, 4375, 4374, 4376

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er ca. 6%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Farmakodynamik

 • Nukleosidanalog. Omdannes intracellulært til den aktive metabolit, som hæmmer replikationen af virus.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 80%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1 time.
 • Fordelingsvolumen 1,3 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 5-7 timer.
 • Ca. 70% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 051508
28 stk. (blister)
618,70 66,29

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  100 mg

Præg:
GX CG5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Orange
Mål i mm: 5,8 x 11,9
filmovertrukne tabletter 100 mg
 
 
 

Referencer

4374 Antiretroviral Pregnancy Registry Advisory Committee Interim Report ANTIRETROVIRAL PREGNANCY REGISTRY 1989-2018 2019 http://www.apregistry.com/InterimReport.aspx


4375 Saag MS, Benson CA, Gandhi RT et al Antiretroviral Drugs for Treatment and Prevention of HIV Infection in Adults: 2018 Recommendations of the International Antiviral Society-USA Panel JAMA 2018 320 379-96 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30043070


4376 European Pregnancy and Paediatric HIV Cohort Collaboration (EPPICC) Study Group Nucleoside reverse transcriptase inhibitor backbones and pregnancy outcomes AIDS 2019 33(2) 295-304 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30562172


4377 Veroniki AA, Antony J, Straus SE et al Comparative safety and effectiveness of perinatal antiretroviral therapies for HIV-infected women and their children: Systematic review and network meta-analysis including different study designs PLoS One 2018 13(6) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29912896


4378 Zash R, Jacobson DL, Diseko M et al Comparative Safety of Antiretroviral Treatment Regimens in Pregnancy JAMA Pediatr 2017 171(10) 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28783807


4379 Rough K, Seage GR 3rd, Williams PL et al Birth Outcomes for Pregnant Women with HIV Using Tenofovir-Emtricitabine N Engl J Med 2018 378(17) 1593-603 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29694825

 
 

Revisionsdato

2019-02-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...