Pariet®

A02BC04
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 10 mg eller 20 mg rabeprazolnatrium. 

Doseringsforslag

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 10-20 mg 1 gang dgl.
  Symptomatisk behandling. 10 mg dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger ved ulcus duodeni og 6 (-12) uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 20 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. 60 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Højst 120 mg dgl. Døgndoser på 120 mg bør fordeles på 2 doser.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn.
 • Enterotabletter skal synkes hele, må ikke tygges eller deles.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Benigne gastriske polypper, Diarré, Flatulens, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hoste, Pharyngitis, Rhinitis.
Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed, Søvnløshed.
Infektioner.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artralgi, Øget risiko for knoglebrud*.
Benkramper, Nervøsitet, Somnolens.
Erytem.
Urinvejsinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%) Hepatitis, Stomatitis.
Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Depression, Hepatisk encefalopati.
Hypersensitivitet.
Interstitiel nefritis.
Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Ikke kendt Mikroskopisk colotis.
Perifere ødemer.
Gynækomasti, Hyponatriæmi.
Subakut kutan lupus erythematosus.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Rabeprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af rabeprazol.
 • Rabeprazol kan nedsætte effekten af clopidogrel med øget risiko for tromboser, formentlig pga. reduceret omdannelse af clopidogrel til den aktive metabolit i leveren. Kombinationen bør kun anvendes, hvis anden behandling ikke er mulig.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Rabeprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for under 50 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko.  


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der findes ingen data, men det er ikke sandsynligt, at barnet vil optage klinisk betydende mængder gennem modermælken.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Rabeprazol er en prodrug.
 • Biotilgængelighed ca. 52%.
 • Biotransformeres i udstrakt grad ved førstepassage-metabolisme i leveren til inaktive forbindelser.
 • Da rabeprazol er ustabilt i surt miljø, er enterotabletterne fremstillet således, at stoffet først frigøres i tarmen.
 • Rabeprazol omdannes til et sulfenamid, som er den aktive hæmmer af enzymet H+/K+-ATPase (syrepumpen).
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 3,5 timer.
 • Metaboliseres overvejende ved non-enzymatisk reduktion til en thioetherforbindelse samt via CYP2C19 og CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) enterotabletter 10 mg 551846
28 stk. (blister)
172,85 12,35
(B) enterotabletter 20 mg 551929
28 stk. (blister)
327,65 11,70
(B) enterotabletter 20 mg 551937
56 stk.
637,25 11,38

Substitution

enterotabletter 10 mg
Rabeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Rabeprazol, enterotabletter 10 mg
Rabeprazolnatrium "Krka" KRKA, Rabeprazol, enterotabletter 10 mg
 
enterotabletter 20 mg
Rabeprazol "Medical Valley" Medical Valley, Rabeprazol, enterotabletter 20 mg
Rabeprazolnatrium "Krka" KRKA, Rabeprazol, enterotabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  10 mg

Præg:
241,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 6,3 x 6,3
enterotabletter 10 mg
 
 
 

Enterotabletter  20 mg

Præg:
243,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 7,3
enterotabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-01-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...