Hydroxyurea "Medac"

L01XX05
 
 

Cytostatikum. Antimetabolit

Anvendelsesområder

 • Kronisk myeloid leukæmi.
 • I særlige tilfælde essentiel trombocytose og polycythaemia vera.
 • Seglcelleanæmi.

Hydroxycarbamid bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 500 mg hydroxycarbamid. 

Doseringsforslag

Kronisk myeloid leukæmi 

 • Kontinuerlig behandling. Voksne. Sædvanligvis 20-30(40) mg/kg legemsvægt 1 gang dgl.
 • Intermitterende behandling (monoterapi). Voksne. 80 mg/kg legemsvægt som enkeltdosis hver 3. dag.

 

Seglcelleanæmi 

Voksne. Initialt 15 mg/kg legemsvægt dgl. Ved god tolerans kan dosis øges med 5 mg/kg/dag hver 12. uge til højst 35 mg/kg legemsvægt/dag. 

 

Bemærk: 

 • Kapslerne skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke opløses i munden.
 • Behandlingen styres under nøje kontrol af leukocyt- og trombocyttal samt af hæmoglobinprocent og nyrefunktion, se produktresumé.
 • Da enkeltdosis er 500 mg, foretages dosisjustering på baggrund af den ugentlige totaldosis.
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn.

 

Nedsat nyrefunktion 

Lavere dosering bør overvejes. 

Kontraindikationer

Svær knoglemarvsdepression med leukopeni (< 2,5 x 109/l), trombocytopeni (< 100 x 109/l) eller svær anæmi. 

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
 • Svær anæmi skal korrigeres inden behandlingsstart.
 • Forhøjet serum-urat kan forekomme, især ved kombinationsterapi. Regelmæssig monitorering af serum-urat samt højt væskeindtag under behandlingen skal sikres.
 • Nedsat leverfunktion.
 • Vaccination med levende vaccine skal undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Oligospermi.
Almindelige (1-10%) Diarré, Obstipation.
Knoglemarvsdepression.
Sårdannelse  (især bensår).
Ikke almindelige (0,1-1%) Hepatotoksicitet, Pancreatitis, Stomatitis.
Anæmi, Trombocytopeni.
Forhøjet serum-urat.
Perifer neuropati.
Erytem, Hudkræft.
Nyrefunktionspåvirkning.
Sjældne (0,01-0,1%) Tumorlysesyndrom.
Lungeinfiltrater.
Hallucinationer, Konfusion, Kramper, Svimmelhed.
Alopeci.
Allergisk alveolitis, Allergiske reaktioner.
Meget sjældne (< 0,01%) Lungefibrose, Vasculitis.
Systemisk lupus erythematosus.
Nyresvigt.
Ikke kendt Hyperkaliæmi.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer DNA-syntesen og stimulerer hæmoglobin F-syntesen.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Efter indgift af 40-80 mg/kg nås maksimal plasmakoncentration på 0,3-2 mmol/l efter 1-2 timer.
 • Hydroxycarbamid diffunderer let ud i vævene. Det passerer også ind i cerebrospinalvæsken og fordeles i pleuraekssudater og ascites.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • 30-60% udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af hydroxycarbamid bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) hårde kapsler 500 mg 464545
100 stk. (blister)
417,80

Substitution

hårde kapsler 500 mg
Hydrea (Parallelimport), Hydroxycarbamid, hårde kapsler 500 mg
 

Foto og identifikation

Hårde kapsler  500 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,6 x 21,3
hårde kapsler 500 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...