Resonium Calcium

V03AE01
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

  • Hyperkaliæmi og samtidig hypernatriæmi eller ødemer, specielt ved nyreinsufficiens.
  • Calciumpolystyrensulfonat bør foretrækkes ved nyresygdom for at undgå hypernatriæmi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral/rektal suspension. Indeholder calciumpolystyrensulfonat. 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. 1 strøget doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 gange dgl. Ved P-kalium > 6 mmol/l gentages dosis med 1-2 timers mellemrum, indtil P-kalium er < 5 mmol/l. 


Rektalt 

30 g opblandet i 150 ml laktulose eller methylcellulose. Opløsningen skal forblive i tarmen i minimum 30-45 min. - hvis muligt op til 9 timer. 

Kontraindikationer

Hypercalcæmi uanset årsagen hertil. Obstruktiv tarmsygdom. 

Forsigtighedsregler

  • P-kalium skal monitoreres tæt pga. risikoen for udtalt kaliumtab, især ved samtidig digoxinbehandling, da digoxins kardiotoksiske virkning forstærkes ved hypokaliæmi.
  • Samtidig brug af sorbitol frarådes pga. rapporterede tilfælde af intestinal nekrose.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Nedsat appetit.
Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hypercalcæmi, Hypokaliæmi.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal perforation.

Ukendt frekvens: Hypomagnesiæmi, gastro-intestinal nekrose. 

Interaktioner

  • Calciumpolystyrensulfonat er ikke kun selektiv for kaliumioner; andre positive ioner, fx lithium, kan også bindes. Bør administreres mindst 3 timer før eller efter andre orale lægemidler (mindst 6 timer ved gastroparese).
  • Modsat kan fx magnesium-, og aluminiumioner nedsætte den kaliumsænkende effekt af calciumpolystyrensulfonat.
  • Calciumpolystyrensulfonat kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
  • Samtidig anvendelse af sorbitol må frarådes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Fjerner kalium fra kroppen, ved primært i colon at erstatte kalium med calcium. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Suspensioner med resinet bør fremstilles umiddelbart før brug og bør ikke opbevares længere end 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til oral/rektal suspension  (calcium)  141234
300 g
511,05 76,65

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2018-10-11. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...