Cefotaxim "Villerton"

J01DD01
 
 

Anvendelsesområder

Alvorlige infektioner forårsaget af cefotaximfølsomme bakterier, fx sepsis hos penicillinallergikere

  

Bemærk: Sundhedsstyrelsen peger på det ønskværdige i at begrænse forbruget af dette antibiotikum, se Sundhedsstyrelsen (Vejledning om ordination af antibiotika, 2012)

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholdende 0,5 g, 1 g eller 2 g cefotaxim (som natriumsalt). 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 12 år. Sædvanligvis 1 g i.v. eller i.m. 2 gange i døgnet.
 • Børn < 12 år. 50-150 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.
 • Nyfødte og præmature. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 2-4 doser.


Ved livstruende infektioner 

 • Voksne. Dosis kan øges til 12 g i.v. i døgnet.
 • Børn. Dosis kan øges til 150-200 mg/kg legemsvægt i.v. i døgnet fordelt på 3-4 doser.
 • Nyfødte 8 dage-1 md. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. hver 8. time.
 • Nyfødte 0-7 dage. Højst 50 mg/kg legemsvægt i.v. hver 12. time.

 

Bemærk: 

 • Ved stærkt nedsat nyrefunktionmed GFR < 10 ml/min.: 0,5 g i.v. 2 gange i døgnet.
 • I.m. injektion bør pga. den lokalirriterende virkning kun anvendes undtagelsesvis og ikke i større doser end 1 g.
 • I.m. injektion bør ikke anvendes til børn under 1 år.


Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ubehag på indstiksstedet.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Tromboflebitis.
Hudkløe, Hududslæt, Urticaria.
Allergiske reaktioner, Candidiasis, Drug fever.
Forhøjet plasma-kreatinin.
Ikke almindelige (0,1-1%) Eosinofili, Leukopeni, Neutropeni.
Sjældne (0,01-0,1%) Agranulocytose, Hæmolytisk anæmi, Trombocytopeni.
Encefalopati.
Erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.
Anafylaktisk reaktion.
Nyrefunktionspåvirkning.
Meget sjældne (< 0,01%) Arytmier.
Interstitiel nefritis.

Interaktioner

 • Cefotaxims baktericide virkning kan modvirkes af bakteriostatisk virkende farmaka som erythromycin og tetracyclin.
 • Probenecid hæmmer den tubulære sekretion af cefotaxim. Denne hæmning kan udnyttes terapeutisk.
 • En ægte interaktion findes ikke med loop-diuretika, men natrium- og væskedepletering forårsaget af loop-diuretika kan øge cefotaxims nefrotoksicitet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%, hvilket almindeligvis er betryggende lavt. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (4 ugers karantæne).

Farmakodynamik

 • Cefotaxim hæmmer bakteriernes cellevægssyntese.
 • Følsomme bakterier, som er under påvirkning af cefotaxim, fortsætter deres vækst i længden, men de kan ikke dele sig og vokser derfor ud til lange tråde. Til sidst går bakterierne i opløsning og dør.
 • Det fremgår heraf, at cefotaxim virker baktericidt, og at virkningen er mest udtalt på bakterier i hurtig vækst.
 • Mikrologisk virkningsspektrum
  • Cefotaxim har effekt over for:
   • Grampositive bakterier som fx:
    • Staphylococcus aureus
    • Streptococcus pneumoniae
    • α-hæmolytiske streptokokker
    • β-hæmolytiske streptokokker
   • Især gramnegative bakterier som fx:
    • E. coli
    • Proteus spp.
    • Morganella morganii
    • Klebsiella spp.
    • Visse Enterobacter spp.
    • Branhamella catarrhalis
    • Hæmophilus influenzae
    • Pasturella spp.
    • Neisseria meningitidis 
    • Neisseria gonorrhoae.

Farmakokinetik

 • Efter intramuskulær indgift af 1 g nås maksimal plasmakoncentration på ca. 20 mikrogram/ml i løbet af 30 minutter. 
 • Efter intravenøs indgift af 1 g nås maksimal plasmakoncentration på ca. 100 mikrogram/ml efter 5 minutter. 
 • Cefotaxim fordeler sig i den ekstracellulære væskefase, udskilles kun i ringe grad med galden og passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren ved normale meninges. 
 • Ved inflammerede meninges opnås koncentrationer i spinalvæsken på 3-30 mikrogram/ml. 
 • Metaboliseres i leveren til bl.a. desacetylcefotaxim, som er farmakologisk aktiv. 
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer. 
 • Ca. 80% af den indgivne mængde udskilles gennem nyrerne, ca. 60% i uomdannet form, ca. 20% som desacetylcefotaxim. Se endvidere tabel 1 i Effekt i relation til farmakokinetik og farmakodynamik.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5. 

  

Håndtering
Tilberedning af injektionsvæske:
 

 • Til i.v. injektion opløses
  • 0,5 g pulver til injektionsvæske i mindst 2 ml sterilt vand
  • 1 g i mindst 4 ml sterilt vand
  • 2 g i mindst 10 ml sterilt vand og injiceres i løbet af 3-5 min.
   I.v. injektion bør foretrækkes.
 • Til i.m. injektion
  • Voksne. 0,5 g pulver til injektionsvæske opløses i 2 ml 1% lidocainchlorid-injektionsvæske. Injektionerne gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g. Denne opløsning må ikke gives i.v.
  • Børn over 30 mdr. 0,5 g pulver til injektionsvæske opløses i 2 ml 0,5% lidocainchlorid-injektionsvæske. Injektionerne gives dybt intraglutealt, og der injiceres højst 1 g. Denne opløsning må ikke gives i.v.

  

Forligelighed: Injektionsvæsken er forligelig med de almindeligt anvendte infusionsvæsker undtagen alkaliske infusionsvæsker (pH > 7) som fx natriumhydrogencarbonat-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur og 24 timer i køleskab (2-8°C), beskyttet mod lys, men bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g 126016
10 htgl.
912,40 729,92
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 1 g 161592
10 stk.
478,80 191,52
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 2 g 123803
10 stk.
790,45 158,09

Substitution

pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g
Cefotaxim "Stragen" Stragen Nordic, Cefotaxim, pulver til injektionsvæske, opl. 0,5 g
 
pulver til injektionsvæske, opl. 1 g
Cefotaxim "MIP" MIP, Cefotaxim, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g
Cefotaxim "Stragen" Stragen Nordic, Cefotaxim, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 1 g
 
pulver til injektionsvæske, opl. 2 g
Cefotaxim "MIP" MIP, Cefotaxim, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g
Cefotaxim "Stragen" Stragen Nordic, Cefotaxim, pulver til injektions- og infusionsvæske, opl. 2 g
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-24. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...