Diprosalic®

D07XC01
 
 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Salve. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat) og 30 mg salicylsyre. 

Kutanopløsning. 1 g indeholder 0,5 mg betamethason (som dipropionat) og 20 mg salicylsyre. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 6 uger.
 • Behandlingen bør ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner, fx herpes simplex og varicella
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre infektionen behandles samtidig.
 • Hudlidelser hos børn under 1 år.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Brændende fornemmelse i huden, Hudkløe.
Meget sjældne (< 0,01%) Hyperkorticisme.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Sløret syn.

Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder, men svagere virkende glukokortikoider bør foretrækkes. Ved behandling på større områder og ved okklusion kan den systemiske absorption være betydelig. 


Se endvidere

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Kan anvendes kortvarigt på mindre områder. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom, herunder udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Betamethason hører til gruppen af stærkt virkende glukokortikoider (gruppe III) og udøver sin effekt ved at hæmme lokale immunreaktioner bl.a. kardilatation, hævelse og ømhed. Topikale kortikosteroider virker som antiinflammatoriske midler via flere mekanismer, som hæmmer den sene fase af allergiske reaktioner, herunder ved at nedsætte densiteten af mastceller, reducere kemotaksi og aktivering af eosinofiler, nedsætte lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofilers produktion af cytokiner, samt hæmme metaboliseringen af arachidonsyre .  

Salicylsyre er tilføjet pga. dens keratolytiske egenskaber for at forbedre indtrængningen af ​​det aktive stof. 

Farmakokinetik

Glukokortikoid penetrerer hudens hornlag og påvirker de dybereliggende celler. Øget absorption ses ved påføring på hud med defekt hornlag, ved behandling af meget store hudområder eller ved okklusion af det behandlede område.

Indholdsstoffer

Betamethasonsalve  0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) salve  0,5+30 mg/g  (2care4) kutanopløsning  0,5+20 mg/g
Salicylsyresalve  0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) salve  0,5+30 mg/g  (2care4) kutanopløsning  0,5+20 mg/g

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumedetat : kutanopløsning 0,5+20 mg/g
Hypromellose : kutanopløsning 0,5+20 mg/g
Isopropylalkohol : kutanopløsning 0,5+20 mg/g
Renset vand : kutanopløsning 0,5+20 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) salve 0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) 572057
30 g
192,85
(B) salve 0,5+30 mg/g  (2care4) 545784
30 g
194,00
(B) salve 0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) 008176
60 g
370,40
(B) salve 0,5+30 mg/g  (Paranova Danmark) 584037
90 g (3 x 30)
546,55
(B) kutanopløsning 0,5+20 mg/g 431985
100 ml
218,60
 
 

Revisionsdato

2018-04-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...