Uraplex

G04BD09
 
 

Anvendelsesområder

Detrusorinstabilitet eller detrusorhyperrefleksi med symptomerne 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (overtrukken) indeholder 20 mg trospiumchlorid. 

Doseringsforslag

Voksne. 20 mg 2 gange dgl. 

 

Nedsat nyrefunktion: Ved nedsat nyrefunktion (GFR 10-30 ml/min.) 20 mg 1 gang dgl. eller 20 mg hver 2. dag. 

 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne bør tages mindst 30 min. før et måltid.
 • Nødvendigheden af fortsat behandling bør genvurderes med regelmæssige mellemrum på 3-6 måneder.
 • Bør seponeres ved manglende effekt efter 1-2 måneders behandling og ikke-farmakologisk indsats og/eller specialistvurdering bør overvejes.

Kontraindikationer

 • Urinretention
 • Alvorlige gastro-intestinale lidelser som svær colitis ulcerosa og toksisk megacolon
 • Myasthenia gravis
 • Takyarytmi
 • Ukontrolleret snævervinklet glaukom
 • Nyreinsufficiens (GFR < 10 ml/min.)
 • Børn < 12 år.

Forsigtighedsregler

 • Bør anvendes med forsigtighed ved
  • organisk blæreobstruktion (fx prostatahyperplasi)
  • gastro-intestinale lidelser (fx pylorusstenose)
  • hiatus hernie
  • autonom neuropati
  • hypertyroidisme
  • koronararteriesygdom
  • kongestiv hjerteinsufficiens.
 • Erfaring savnes ved nedsat leverfunktion.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Mundtørhed.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Dyspepsi, Kvalme, Obstipation.
Tørre slimhinder  (specielt i næsen).
Øjentørhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyspnø.
Urinretention, Vandladningsbesvær.
Akkommodationsbesvær, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne (< 0,01%) Anafylaktisk reaktion.
Urinvejsinfektion.
Ikke kendt Artralgi.
Agitation*, Hallucinationer*, Konfusion*, Svimmelhed.
Stevens-Johnsons syndrom, Toksisk epidermal nekrolyse.

*Risiko ses særligt hos ældre pga. den antikolinerge effekt. 

Interaktioner

Plasmakoncentrationen af digoxin øges ca. 10% ved behandling med trospiumchlorid.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Trospiumchlorid bindes med høj affinitet til muskarinreceptorer af såkaldte M1, M2 og M3 undertyper. Følgelig udviser trospiumchlorids antikolinerge effekt en relakserende virkning på glat muskulatur i mavetarmkanalen og i det urogenitale system. Endvidere kan det hæmme bronkial-, spyt- og svedsekretionen samt hæmme øjets akkomodationsevne. 

Farmakokinetik

Biotilgængelighed ca. 10%. Samtidig indtagelse af føde med højt fedtindhold nedsætter biotilgængeligheden betydeligt. Maksimal plasmakoncentration nås efter 4-6 timer. Plasmahalveringstid 10-20 timer. Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) overtrukne tabletter 20 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 156220
60 stk.
273,00 9,10

Substitution

overtrukne tabletter 20 mg
Trospiumchlorid "Alternova" Alternova, Trospiumchlorid, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Overtrukne tabletter  20 mg  (2care4)

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,2 x 7,2
overtrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-02-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...