Lacrofarm®

Lacrofarm Junior
A06AD65
 
 
Osmotisk virkende laksans med macrogol 3350 og elektrolytter.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 46,6 mg kaliumchlorid, 13,125 g macrogol 3350, 350,7 mg natriumchlorid og 178,5 mg natriumhydrogencarbonat. 

Lacrofarm® Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 23,3 mg kaliumchlorid, 6,563 g macrogol 3350, 175,4 mg natriumchlorid og 89,3 mg natriumhydrogencarbonat. 

Doseringsforslag

Kronisk obstipation 

 • Voksne og børn > 11 år
  • Sædvanligvis 1 enkeltdosisbeholder 1-3 gange i døgnet.
  • Behandlingen bør normalt højst vare 2 uger, men kan gentages.
  • Længerevarende behandling kan være nødvendig ved neurologiske sygdomme og ved behandling med obstiperende lægemidler.
 • Børn 7-11 år. Initialt 2 enkeltdosisbeholdere (Junior) dgl.
 • Børn 2-6 år. Initialt 1 enkeltdosisbeholder (Junior) dgl.
 • Bemærk: 
  • Maksimal daglig dosis til børn er 4 enkeltdosisbeholdere (Junior).
  • Junior anbefales ikke til børn under 5 år til behandling af refraktær obstipation.
  • Junior anbefales ikke til børn under 2 år til behandling af kronisk obstipation.
  • Erfaring savnes vedr. behandling over 4 uger af børn eller omfattende, gentagen brug.

  

Svær obstipation 

 • Voksne og børn > 11 år
  • Sædvanligvis 8 enkeltdosisbeholdere i løbet af 6 timer.
  • Behandlingen kan evt. gentages 2 gange med 1 døgns mellemrum.

Kontraindikationer

 • Ileus og mistanke om ileus
 • Gastro-intestinal perforation
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Toksisk megacolon
 • Ventrikeltømningsforstyrrelse.

Forsigtighedsregler

 • Refluksøsofagitis
 • Tidligere hjertearytmi
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Elektrolyt- og væskebalancen bør overvåges hos risikopatienter, fx ældre og svage
 • Bør ikke anvendes ved hjertesvigt (grad III og IV), dekompenseret leversygdom eller svær dehydrering, da sikkerhed ved brug ved disse tilstande ikke er tilstrækkeligt belyst.
 • Natriumindhold
  1 enkeltdosisbeholder indeholder 8,1 mmol natrium, som svarer til 474 mg natriumchlorid.

Bivirkninger

Ikke kendt Abdominalsmerter.
Perifere ødemer.
Elektrolytforstyrrelser.
Allergiske reaktioner  (herunder hududslæt, angioødem og anafylaktisk reaktion).

Interaktioner

Orale lægemidler, der tages samtidigt eller op til flere timer før indtagelse af opløsningen, kan blive mangelfuldt absorberet. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Macrogol 3350 øger tarmindholdets volumen, hvilket øger colonmotilitet via neuromuskulære baner. Herved opnås forbedret propulsiv transport af blødgjort fæces og defækation.
 • Elektrolytter kombineret med macrogol 3350 udveksles via mucosa med serum-elektrolytter og udskilles i vandindholdet i fæces uden påvirkning af væske- og elektrolytbalancen.

Farmakokinetik

 • Macrogol 3350 absorberes praktisk talt ikke fra mave-tarmkanalen.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

  

Lacrofarm®: 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning
Elektrolyt mmol/enkeltdosisbeholder mmol/l
Chlorid 6,63 53
Hydrogencarbonat 2,13 17
Kalium 0,68 5,4
Natrium 8,13 65

Lacrofarm® Junior: 

Elektrolytindhold i brugsfærdig opløsning
Elektrolyt mmol/enkeltdosisbeholder mmol/l
Chlorid 3,31 53
Hydrogencarbonat 1,06 17
Kalium 0,34 5,4
Natrium 4,06 65

  

Håndtering 

Tilberedning af oral opløsning 

 • Lacrofarm®:
  • 1 enkeltdosisbeholder tilsættes 125 ml vand.
 • Lacrofarm® Junior:
  •  1 enkeltdosisbeholder tilsættes 62,5 ml vand.

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig opløsning er holdbar i højst 24 timer tildækket i køleskab (2-8°C).

  

Hjælpestoffer

Smag:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) pulver til oral opløsning  (Orifarm Generics) 484969
8 stk.
ikke fast pris
(HF) pulver til oral opløsning  (junior)   (Orifarm Generics) 117490
30 stk.
ikke fast pris

Substitution

pulver til oral opløsning 
Gangiden Sandoz, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Movicol Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
Moxalole Meda, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 
pulver til oral opløsning 
Movicol Junior Neutral Norgine, Kaliumchlorid, Macrogol 3350, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, pulver til oral opløsning 
 
 
 

Revisionsdato

2016-11-22. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...