Inlyta®

L01XE17
 
 

Antineoplastisk middel. Proteinkinasehæmmer

Anvendelsesområder

 • Fremskredent renalcellekarcinom efter behandlingssvigt med sunitinib eller cytokiner.

Axitinib bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særlig kendskab til maligne lidelser og deres behandling.  

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg, 3 mg, 5 mg eller 7 mg axitinib. 

Doseringsforslag

VoksneInitialt 5 mg 2 gange dgl. Vedligeholdelsesdosis fastsættes ud fra graden af bivirkninger og kan øges med mindst 2 ugers intervaller til først 7 mg 2 gange dgl. og siden til højst 10 mg 2 gange dgl. 

  

Bemærk: 

 • Dosis bør ikke øges, hvis patienten er i antihypertensiv behandling eller har blodtryk > 150/90 mmHg.
 • Dosis nedsættes ved moderat nedsat leverfunktion.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge < 18 år.
 • Tabletterne skal synkes hele og skal tages konsekvent med eller uden mad.

Kontraindikationer

Stærkt nedsat leverfunktion. 

Forsigtighedsregler

 • Blodtrykket skal være velkontrolleret inden behandlingsstart. Udvikles alvorlig hypertension, bør behandlingen midlertidigt afbrydes og genstartes med lavere dosis, når blodtrykket er normaliseret.
 • Forsigtighed ved tidligere tromboemboliske hændelser.
 • Der monitoreres jævnligt for symptomer på hjerteinsufficiens, som kan kræve midlertidig eller permanent afbrydelse af behandlingen.
 • Thyroideafunktionen skal kontrolleres inden behandlingsstart og regelmæssigt under behandlingen.
 • Udvikles nefrotisk syndrom, skal axitinib seponeres.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed, Vægttab.
Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Stomatitis.
Dyspnø, Hoste, Hypertension.
Blødning.
Hypotyroidisme.
Artralgi, Smerter i ekstremiteter.
Hovedpine, Svimmelhed, Talebesvær.
Hududslæt, Mucositis, Palmar-plantar erytrodysæstesi, Tør hud.
Proteinuri.
Almindelige (1-10%) Fistler, Flatulens, Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-amylase, Gastro-intestinal perforation, Hæmorider.
Hjerteinsufficiens, Pharyngitis, Tromboemboli.
Anæmi, Polycytæmi, Trombocytopeni.
Dehydrering, Hypercalcæmi, Hyperkaliæmi, Hypertyroidisme.
Myalgi.
Alopeci, Erytem, Hudkløe.
Forhøjet plasma-kreatinin, Nyresvigt.
Tinnitus.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertensiv krise.
Leukopeni, Neutropeni.
Posterior reversibelt encefalopati-syndrom  (PRES).

Interaktioner

 • Axitinib metaboliseres af CYP3A4 og CYP3A5. Forsigtighed bør derfor udvises ved samtidig anvendelse af såvel potente hæmmere (fx HIV-proteasehæmmere, itraconazol, erythromycin, clarithromycin og grapefrugtjuice) som induktorer (fx rifampicin, glukokortikoider, carbamazepin, phenobarbital, phenytoin og naturlægemidler med perikon) af disse CYP-enzymer, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er ingen humane data for anvendelse under graviditet. Se Antineoplastiske midler


Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes.

Baggrund: På grund af virkningsmekanismen frarådes amning. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer selektivt VEGFR-1,-2 og -3 (vaskulær endotelial vækstfaktor-receptor 1, 2 og 3). 

Farmakokinetik

 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 4 timer.
 • Metaboliseres i leveren overvejende via CYP3A4 og CYP3A5 og i mindre grad via CYP1A2 og CYP2C19. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(BEGR) filmovertrukne tabletter 1 mg 103854
56 stk. (blister)
8.015,75
(BEGR) filmovertrukne tabletter 3 mg 039471
56 stk. (blister)
24.011,00
(BEGR) filmovertrukne tabletter 5 mg 599010
56 stk. (blister)
40.006,35
(BEGR) filmovertrukne tabletter 7 mg 147794
56 stk. (blister)
56.001,60

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
1 XNB,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 4 x 9
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  3 mg

Præg:
3 XNB,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 6,4 x 6,4
filmovertrukne tabletter 3 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
XNB, 5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  7 mg

Præg:
7 XNB,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,5 x 10,4
filmovertrukne tabletter 7 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-07-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...