Nitrazepam "DAK"

N05CD02
 
 
Hypnotikum af benzodiazepingruppen.

Anvendelsesområder

Kortvarig behandling af søvnløshed, hvor benzodiazepiner kun er indiceret, når søvnløsheden er alvorlig, invaliderende eller udsætter patienten for udtalte problemer. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 5 mg (delekærv) nitrazepam. 

Doseringsforslag

Voksne. 2,5-10 mg 30 min. før sengetid.
 

Ældre. Halv dosis.
 

Bemærk: 

 • Behandlingen bør være så kortvarig som mulig og med lavest mulige dosis. Normalt varierer behandlingsvarigheden fra få dage til maksimalt 2 uger.
 • Ved pludseligt ophør af behandlingen er der risiko for rebound effekt/abstinenssymptomer. Seponering bør derfor foretages gradvis.

Kontraindikationer

 • Søvnapnø
 • Akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning
 • Svær respirationsinsufficiens
 • Svær leverinsufficiens
 • Myasthenia gravis kan forværres.

Forsigtighedsregler

 • Nedsat leverfunktion
 • Respirationsinsufficiens
 • Depression
 • Kontinuerlig behandling giver tolerans og risiko for afhængighed.

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Meget almindelige (> 10%) Døsighed.
Almindelige (1-10%) Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Muskelsvaghed.
Ataksi, Balanceforstyrrelser, Delirium, Depression, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Konfusion, Koordinationsbesvær, Tremor.
Sjældne (0,01-0,1%) Respirationsdepression.
Kognitiv dysfunktion, Kramper, Paradokse psykiske reaktioner  (fx agitation, hallucinationer, psykose).

 

 • Paradokse reaktioner og konfusion ses især hos ældre. Forekommer de, bør behandlingen seponeres.
 • For at mindske risikoen for hukommelsestab bør patienten sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Allergiske reaktioner (herunder angioødem og anafylaktisk reaktion) er forekommet med ukendt hyppighed.

Interaktioner

 • Den sederende virkning forstærkes af andre midler med sederende effekt, herunder alkohol, antipsykotikaantihistaminer samt opioider.
 • Theophyllin modvirker de sedative og psykomotoriske virkninger.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er data for ca. 100 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde udelukker ikke en øget risiko.
Se endvidere Benzodiazepiner (anxiolytika)


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 3%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner (anxiolytika)

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Farmakodynamik

Binder sig, som de øvrige benzodiazepiner, til GABAA-receptorerne, der er lokaliseret til chloridionkanal-komplekset. Benzodiazepiner har ingen selvstændig effekt, men forstærker virkningen af GABA (gamma-aminobutansyre), som er en hæmmende neurotransmitter.
GABA åbner chloridkanalen og den resulterende hyperpolarisering af cellemembranen fremkalder den neuronale hæmning. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Biotilgængelighed ca. 78%.
 • Maksimal plasmakoncentration nås efter ca. 1,5 timer.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 24-30 timer, hos ældre ca. 40 timer.
 • Kumuleres ved daglig anvendelse.
 • Hypnotisk virkning indtræder efter 0,5-1 time.
 • Virkningsvarighed 6-8 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 125941
20 stk.
96,55 4,83
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 187850
50 stk.
147,70 2,95
(A) tabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 581392
100 stk.
217,55 2,18

Foto og identifikation

Tabletter  5 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
tabletter 5 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-17. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...