Betahistindihydrochlorid "2care4"

N07CA01
 
 

Anvendelsesområder

Morbus Menière. Vestibulær svimmelhed. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 8 mg eller 16 mg betahistindihydrochlorid. 

Doseringsforslag

(8-)16 mg 3 gange dgl. i forbindelse med måltiderne.

Kontraindikationer

Fæokromocytom. Astma.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kvalme.
Hovedpine.

Ukendt frekvens: Desuden er der rapporteret tilfælde af allergiske reaktioner (herunder anafylaktisk reaktion) og gastro-intestinale symptomer (opkastning og abdominalsmerter), som dog oftest svinder ved nedsættelse af dosis. I de anbefalede doser ses ingen H2-stimulerende virkning (øget ventrikelsekretion). Betahistin er mange gange svagere end histamin. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne). Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Behandling: Symptomatisk samt indgift af antihistamin. 

Farmakodynamik

Betahistins virkningsmekanisme er kun delvis forstået. Der findes adskillige plausible hypoteser, som understøttes af dyreforsøg og humane data: 

  • Betahistin påvirker det histaminerge system, virker både som en partiel histamin H1-receptor agonist og histamin H3-receptor antagonist også i neuronalt væv og har kun ubetydelig H2-receptor aktivitet.
  • Betahistin kan øge blodgennemstrømningen til cochlearregionen såvel som til hele hjernen, formodentlig gennem en afslappende virkning på de prækapillære sphincteres mikrocirkulation i det indre øre.
  • Betahistin faciliterer vestibulær kompensation ved en opregulering af histaminomsætning og -frigivelse medieret via H3-receptor antagonismen.
  • Betahistin ændrer den neuronale aktivitet i de vestibulære kerner.

Farmakokinetik

  • Absorberes næsten fuldstændigt efter oral indgift.
  • Udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter i løbet af ca. 3 døgn.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 8 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 498438
120 stk. (blister)
152,00 3,80
(B) tabletter 16 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 080716
90 stk. (blister)
152,60 2,54

Substitution

tabletter 8 mg
Betahistin "Orifarm Generics" Orifarm Generics, Betahistin, tabletter 8 mg
Betaserc BGP Products, Betahistin, tabletter 8 mg
 
tabletter 16 mg
Betahistin "Orifarm Generics" Orifarm Generics, Betahistin, tabletter 16 mg
Betaserc BGP Products, Betahistin, tabletter 16 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  8 mg  (2care4)

Præg:
256
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 8 mg
 
 
 

Tabletter  16 mg  (2care4)

Præg:
267
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,8 x 8,8
tabletter 16 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...