Paracetamol "B. Braun"

N02BE01
 
 

Svagt virkende analgetikum. Paracetamol

Anvendelsesområder

Lette til moderate akutte smerter og kortvarig behandling af feber. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mg paracetamol. 

Doseringsforslag

 • Voksne > 50 kg. 1 g i.v. efter behov højst 4 gange dgl. (Ved yderligere risikofaktorer for levertoksicitet dog højst 3 gange dgl.).
 • Voksne og børn 10-50 kg. 15 mg/kg legemsvægt i.v. efter behov højst 4 gange dgl.
 • Børn < 10 kg. 7,5 mg/kg legemsvægt i.v. efter behov højst 4 gange dgl.

Gives som i.v. infusion over 15 min. med mindst 4 timers interval. 

Nedsat nyrefunktion

Dosisreduktion

 • GFR 0-30 ml/min:

  Ved parenteral anvendelse bør dosis nedsættes og doseringsintervallet øges til mindst 6 timer. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved alvorlig leverinsufficiens. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

Natriumindhold 

100 ml indeholder 5,3 mmol natrium, som svarer til 310 mg natriumchlorid. 

Typiske alvorlige fejl

Fejltype Beskrivelse Konsekvens
Ordinationsfejl Dobbeltordination. Man overser, at patienten i forvejen får paracetamol i fast eller varierende dosering. Overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Forveksling af mg og ml til i.v.-brug. Faktor 10-fejl fordi præparatet findes i styrken 10 mg/ml. Overdosering.
Administrations-/ dispenseringsfejl Regnefejl. Der blev fejlagtigt beregnet for høj dosis til barn. Indlæggelse til observation for leverskade.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Hypotension.
Meget sjældne (< 0,01%) Leukopeni, Neutropeni, Trombocytopeni.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Allergiske reaktioner.

Reaktioner og ubehag på indstiksstedet forekommer hyppigt. 

Interaktioner

Paracetamol kan ved regelmæssig indtagelse i > 5 dage øge effekten af antikoagulerende midler, fx warfarin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mange tusinde eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis har varieret mellem 1% og 6%. Der er beskrevet et enkelt tilfælde af udslæt hos et barn. 


Se endvidere

Doping

 • Infusionsvæske: Generelt gælder, at intravenøst drop og/eller indsprøjtninger af mere end 100 ml væske over 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med behandling på hospital, kirurgiske procedurer eller kliniske diagnostiske undersøgelser.
 • Alle andre lægemiddelformer: Kan anvendes.

 

Forgiftning

Farmakodynamik

Sandsynligvis både perifer og central analgetisk effekt samt antipyretisk effekt på varmereguleringscentret i hypothalamus. 

Farmakokinetik

 • Virkningen indtræder 15-20 minutter efter infusion og er maksimal efter 1-2 timer.
 • Plasmahalveringstid 2-4 timer.
 • Paracetamol metaboliseres i leveren, hvor 80% konjugeres med glucuronid og sulfat og udskilles gennem nyrerne. Ved metaboliseringen dannes også en reaktiv potentiel toksisk metabolit, N-acetyl-p-benzoquinon-imin (NAPQI). Ved normal dosering inaktiveres NAPQI af gluthation i leveren. Ved overdosering af paracetamol øges produktionen af NAPQI, som dermed overstiger mængden af gluthation i leveren. NAPQI bindes i stedet til makroproteiner i levercellen, hvilket forårsager levercelleskade og levercellenekrose.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 4,5-5,5. 


Forligelighed ved infusion 

Bør ikke blandes med andre farmaka. Infusionsvæsken kan fortyndes med isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske 

  

Holdbarhed 

Den fortyndede opløsning bør anvendes umiddelbart. 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 544095
20 x 10 ml
395,55 593,03
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 490529
10 x 50 ml
691,70 414,94
(B) infusionsvæske, opløsning 10 mg/ml 087612
10 x 100 ml
759,35 227,83
 
 

Revisionsdato

2018-03-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...