Striverdi® Respimat®

R03AC19
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling ved Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsvæske, opløsning. 1 pust indeholder 2,5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) (2 pust svarer til en dosis). Til brug med medfølgende patron. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mikrogram (2 pust fra Respimat®-inhalatoren) 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag. 

  

Bemærk:  

Film med instruktion i brugen af Respimat® kan ses under "Instruktioner". 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Erfaring savnes. 

Beregn eGFR her: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Instruktioner

 

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes (mulig risiko for hyperglykæmi)
 • Krampetilstande
 • Ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion og begrænset erfaring ved stærkt nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypertension.
Artralgi.

Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske biotilgængelighed er lav og der forventes følgelig en meget lav udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Doping

Anvendelse af olodaterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men der kan være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

 • Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Olodaterol virker lokalt i lungerne.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 10-20 minutter.
 • Fordelingsvolumen 16 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • 5-7% af en inhaleret dosis udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter ibrugtagning: 3 måneder. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Tilskud

Klausuleret tilskud til patienter, som ikke kan behandles med LABA med generelt tilskud uden klausulering.  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 481375
30 doser (60 pust)
314,20 10,47

Foto og identifikation

Inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 41 x 104
Respimat® inhalator, samt medfølgende patron
Striverdi® Respimat®
 
 
 
 
Respimat® inhalator set oppefra
 
Striverdi® Respimat®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. februar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...