Striverdi® Respimat®

R03AC19
 
 

Langtidsvirkende sympatomimetikum med stimulerende virkning overvejende på β2-receptorer, anvendes som bronkodilaterende middel. 

Anvendelsesområder

Vedligeholdelsesbehandling ved Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Dispenseringsform

Inhalationsvæske, opløsning. 1 pust indeholder 2,5 mikrogram olodaterol (som hydrochlorid) (2 pust svarer til en dosis). Til brug med medfølgende patron. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mikrogram (2 pust fra Respimat®-inhalatoren) 1 gang dgl. på samme tidspunkt hver dag. 

  

Bemærk:  

Film med instruktion i brugen af Respimat® kan ses under "Instruktioner". 

Instruktioner

 

 

 

Forsigtighedsregler

 • Kardiovaskulære lidelser (fx arytmier, iskæmisk hjertesygdom, kardiomyopati, aortastenose, arteriosklerose, arteriel hypertension, aneurisme, forlænget QT-interval eller behandling med lægemidler, der forlænger QT-intervallet)
 • Risiko for hypokaliæmi (fx ifm. svær KOL med hypoxi). Serumkalium bør kontrolleres ved akut svær astma samt ved samtidig behandling med midler, der øger risikoen for hypokaliæmi (fx steroider, diuretika)
 • Tyrotoksikose (øget risiko for hjertepåvirkning)
 • Diabetes (mulig risiko for hyperglykæmi)
 • Krampetilstande
 • Ingen erfaring ved stærkt nedsat leverfunktion og begrænset erfaring ved stærkt nedsat nyrefunktion.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1%) Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypertension.
Artralgi.

Paradoks bronkospasme er forekommet i enkelte tilfælde ved inhalationsbehandling. Behandlingen seponeres straks. 

Interaktioner

Samtidig brug af β-blokkere kan svække virkningen. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske biotilgængelighed er lav og der forventes følgelig en meget lav udskillelse i modermælken. 


Se endvidere

Doping

Anvendelse af olodaterol medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Som antidot kan benyttes β-blokkere (fx propranolol), men der kan være risiko for forværret bronkialobstruktion. 

Farmakodynamik

Langtidsvirkende β2-agonist. Virker dilaterende på bronkierne via stimulering af β2-receptorerne og den afledte afslapning af den glatte muskulatur. Ved inhalation opnås næsten udelukkende lokal virkning i luftvejene. 

Farmakokinetik

 • Olodaterol virker lokalt i lungerne.
 • Maksimal plasmakoncentration nås inden for 10-20 minutter.
 • Fordelingsvolumen 16 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 45 timer.
 • 5-7% af en inhaleret dosis udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Virkningsvarighed mindst 24 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter ibrugtagning: 3 måneder. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram 481375
30 doser (60 pust)
316,00 10,53
(B) inhalationsvæske, opløsning 2,5 mikrogram  (Orifarm) 053944
30 doser (60 pust)
Udgået 30-07-2018

Foto og identifikation

Inhalationsvæske, opløsning  2,5 mikrogram

Farve: Gul
Mål i mm: 41 x 104
Respimat® inhalator, samt medfølgende patron
Striverdi® Respimat®
 
 
 
 
Respimat® inhalator set oppefra
 
Striverdi® Respimat®
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...