Moventig

A06AH03
 
 

Perifert virkende opioidantagonist til behandling af opioidinduceret obstipation. 

Anvendelsesområder

Opioidinduceret obstipation hos voksne, når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg eller 25 mg naloxegol (som oxalat). 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg om morgenen mindst 30 minutter før dagens første måltid eller 2 timer efter dette. 

  

Nedsat dosis ved moderat til stærkt nedsat nyrefunktion 

 • Initialt 12,5 mg.
 • Hvis 12,5 mg tolereres, kan dosis øges til 25 mg.
 • Hvis der opstår bivirkninger, som påvirker tolerancen, seponeres naloxegol.

  

Bemærk 

 • Initialt gives 12,5 mg til patienter i samtidig behandling med moderate CYP3A4-inhibitorer. Hvis 12,5 mg er veltolereret, kan dosis øges til 25 mg. Se endvidere Interaktioner.
 • Indtages om morgenen for at undgå defækation om natten, men kan evt. tages fastende på andet tidspunkt af døgnet.
 • Tabletten kan evt. knuses og blandes i ½ glas vand, som straks drikkes. Derefter skylles glasset med yderligere ½ glas vand, som også drikkes.
 • Knust tablet blandet i ½ glas vand kan også straks gives via nasogastrisk sonde, CH8 eller højere. Efter administration af blandingen er det vigtigt at skylle sonden gennem med vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Kendt/mistænkt gastro-intestinal obstruktion eller øget risiko for recidiverende obstruktion pga. risiko for gastro-intestinal perforation. 
 • Underliggende cancer med øget risiko for gastro-intestinal perforation, fx:
  • cancer i gastro-intestinalkanalen eller peritoneum
  • recidiverende eller fremskreden ovariecancer
  • behandling med VEGF-hæmmere.
 • Samtidig administration af potente CYP3A4-inhibitorer, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Tilstande med øget risiko for gastro-intestinal perforation.
 • Tilstande med betydelig beskadigelse af blod-hjernebarrieren med øget passage til CNS.
 • Anamnese med fx nyligt (< 6 mdr.) myokardieinfarkt, symptomatisk kongestiv hjerteinsufficiens eller QTc-interval ≥ 0,5 sek.
 • Cancerrelaterede smerter pga. begrænset klinisk erfaring.
 • Frarådes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Risiko for opioidabstinenssyndrom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré.
Almindelige (1-10%) Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Rhinitis.
Hovedpine.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Opioid-seponeringslignende symptomer*.
Ikke kendt Hypersensitivitet.

* Der er set opioidabstinenssyndrom, der ligner opioidabstinenser. De fleste tilfælde er observeret kort tid efter opstart af behandlingen med naloxegol og var af mild til moderat grad. 

Interaktioner

 • Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af naloxegol med en faktor 9,6. Andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol og ritonavir, må forventes at have en lignende effekt. Kombination er kontraindiceret.
 • Diltiazem øger plasmakoncentrationen af naloxegol med en faktor 2,9. Andre moderate CYP3A4-inhibitorer må forventes at have en lignende effekt. Kombination kan anvendes med nedsat initial dosis, se Dosering.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af naloxegol med 76%. Derfor frarådes samtidig brug af naloxegol og potente CYP3A4-induktorer.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

 • Naloxegol er et pegyleret derivat af µ-opioidreceptroantagonisten naloxon og er en selektiv opioidantagonist.
 • Virker opioidantagonistisk på de perifere µ-receptorer i gastro-intestinalkanalen uden at hæmme den opioidmedierede analgetiske effekt i centralnervesystemet.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter oral indtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration nås < 2 timer samt endnu et peak 0,4-3 timer efter første peak. Et måltid med højt fedtindhold øger maksimal plasmakoncentration med 30%.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Fordelingsvolumen 14-31 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 6-11 timer.
 • 68% udskilles uomdannet med fæces og 16% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

  

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 530411
30 stk. (blister)
Udgået 08-10-2018
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 576509
30 stk. (unit-dose)
790,00 52,67
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 406061
10 stk. (unit-dose)
279,10 27,91
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 423086
10 stk. (blister)
Udgået 24-09-2018
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 153951
30 stk. (unit-dose)
790,00 26,33
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 496377
30 stk. (blister)
Udgået 24-09-2018
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 391980
90 stk. (blister)
2.257,55 25,08

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
nGL, 12.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
nGL, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 13
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...