Moventig

A06AH03
 
 

Perifert virkende opioidantagonist til behandling af opioidinduceret obstipation. 

Anvendelsesområder

Opioidinduceret obstipation hos voksne, når andre laksantia ikke har haft tilstrækkelig effekt. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg eller 25 mg naloxegol (som oxalat). 

Doseringsforslag

Voksne. 25 mg om morgenen mindst 30 minutter før dagens første måltid eller 2 timer efter dette. 

  

Nedsat dosis ved moderat til stærkt nedsat nyrefunktion 

 • Initialt 12,5 mg.
 • Hvis 12,5 mg tolereres, kan dosis øges til 25 mg.
 • Hvis der opstår bivirkninger, som påvirker tolerancen, seponeres naloxegol.

  

Bemærk 

 • Initialt gives 12,5 mg til patienter i samtidig behandling med moderate CYP3A4-inhibitorer. Hvis 12,5 mg er veltolereret, kan dosis øges til 25 mg. Se endvidere Interaktioner.
 • Indtages om morgenen for at undgå defækation om natten, men kan evt. tages fastende på andet tidspunkt af døgnet.
 • Tabletten kan evt. knuses og blandes i ½ glas vand, som straks drikkes. Derefter skylles glasset med yderligere ½ glas vand, som også drikkes.
 • Knust tablet blandet i ½ glas vand kan også straks gives via nasogastrisk sonde, CH8 eller højere. Efter administration af blandingen er det vigtigt at skylle sonden gennem med vand.
 • Erfaring savnes vedr. børn < 18 år.

Kontraindikationer

 • Kendt/mistænkt gastro-intestinal obstruktion eller øget risiko for recidiverende obstruktion pga. risiko for gastro-intestinal perforation. 
 • Underliggende cancer med øget risiko for gastro-intestinal perforation, fx:
  • cancer i gastro-intestinalkanalen eller peritoneum
  • recidiverende eller fremskreden ovariecancer
  • behandling med VEGF-hæmmere.
 • Samtidig administration af potente CYP3A4-inhibitorer, se Interaktioner.

Forsigtighedsregler

 • Tilstande med øget risiko for gastro-intestinal perforation.
 • Tilstande med betydelig beskadigelse af blod-hjernebarrieren med øget passage til CNS.
 • Anamnese med fx nyligt (< 6 mdr.) myokardieinfarkt, symptomatisk kongestiv hjerteinsufficiens eller QTc-interval ≥ 0,5 sek.
 • Cancerrelaterede smerter pga. begrænset klinisk erfaring.
 • Frarådes ved stærkt nedsat leverfunktion pga. manglende erfaring.
 • Risiko for opioidabstinenssyndrom.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter, Diarré.
Almindelige (1-10%) Flatulens, Kvalme, Opkastning.
Rhinitis.
Hovedpine.
Øget svedtendens.

Interaktioner

 • Ketoconazol øger plasmakoncentrationen af naloxegol med en faktor 9,6. Andre potente CYP3A4-inhibitorer, fx itraconazol og ritonavir, må forventes at have en lignende effekt. Kombination er kontraindiceret.
 • Diltiazem øger plasmakoncentrationen af naloxegol med en faktor 2,9. Andre moderate CYP3A4-inhibitorer må forventes at have en lignende effekt. Kombination kan anvendes med nedsat initial dosis, se Dosering.
 • Rifampicin nedsætter plasmakoncentrationen af naloxegol med 76%. Derfor frarådes samtidig brug af naloxegol og potente CYP3A4-induktorer.
 • Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (3 døgns karantæne). Obs. Indikation.

Farmakodynamik

 • Naloxegol er et pegyleret derivat af µ-opioidreceptroantagonisten naloxon og er en selektiv opioidantagonist.
 • Virker opioidantagonistisk på de perifere µ-receptorer i gastro-intestinalkanalen uden at hæmme den opioidmedierede analgetiske effekt i centralnervesystemet.

Farmakokinetik

 • Absorberes hurtigt efter oral indtagelse.
 • Maksimal plasmakoncentration nås < 2 timer samt endnu et peak 0,4-3 timer efter første peak. Et måltid med højt fedtindhold øger maksimal plasmakoncentration med 30%.
 • Passerer kun i ringe grad blod-hjernebarrieren.
 • Fordelingsvolumen 14-31 l/kg.
 • Plasmahalveringstid 6-11 timer.
 • 68% udskilles uomdannet med fæces og 16% gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

  

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 530411
30 stk. (blister)
790,00 52,67
(B) filmovertrukne tabletter 12,5 mg (kan dosisdisp.) 576509
30 stk. (unit-dose)
790,00 52,67
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 406061
10 stk. (unit-dose)
279,10 27,91
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 423086
10 stk. (blister)
279,10 27,91
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 153951
30 stk. (unit-dose)
790,00 26,33
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 496377
30 stk. (blister)
790,00 26,33
(B) filmovertrukne tabletter 25 mg (kan dosisdisp.) 391980
90 stk. (blister)
2.257,55 25,08

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  12,5 mg

Præg:
nGL, 12.5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 5,5 x 10,5
filmovertrukne tabletter 12,5 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
nGL, 25
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 7 x 13
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-02-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. juni 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...