CARBOMIX

A07BA01
 
 

Adjuvans til behandling af forgiftning med stoffer, som bindes til kul. 

Anvendelsesområder

Akut oral forgiftning eller overdosering af lægemidler og de fleste organiske kemikalier. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Granulat til oral suspension. 1 ml brugsfærdig suspension indeholder 125 mg aktivt kul. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år 

 • 50-100 g (1-2 flasker) så hurtigt som muligt.
 • Der tilstræbes en gift:kul-ratio på mindst 1:10.
 • Ved indtagelse af mere end 5-10 g giftstof, slow-release-præparater eller stoffer med betydelig entero-hepatisk kredsløb gentages behandlingen i op til 2 døgn med en dosis på 20 g hver 4-6 time.

  

Børn 4-12 år 

 • Sædvanligvis 1 g/kg.
 • Der startes med 25 g (1/2 flaske).

  

Børn < 4 år 

 • Der startes med 12,5 g (1/4 flaske).
 • Dosis kan gentages, jævnfør ovenfor.

  

Bemærk: Dosis kan gentages, jævnfør ovenfor. 

Kontraindikationer

 • Ubeskyttede luftveje, medmindre der er anæstesiologisk assistance
 • Gastro-intestinal perforation eller obstruktion
 • Indtagelse af ætsende stoffer eller letflydende kulbrinter medmindre de er opløsningsmiddel for stærkt toksiske stoffer.

Forsigtighedsregler

En sjælden, men alvorlig komplikation er aspiration til luftvejene. Man bør derfor være særlig opmærksom på bevidsthedssvækkelse eller mangelfuld kooperation fra patienten. I sådanne tilfælde bør administration ske med anæstesiologisk assistance. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Obstipation.

Interaktioner

Nedsætter virkningen af andre orale lægemidler, fx p-piller og specifikke antidoter mod den aktuelle forgiftning. Der bør derfor anvendes anden prævention efter behandlingen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Obs. indikation.

Farmakodynamik

Aktivt kul har stor indvendig overflade, der kan adsorbere skadelige, uønskede og sygdomsfremkaldende stoffer i mavetarm-kanalen. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Tilberedning 

 • Ryst flasken for at løsne granulatet.
 • Flasken fyldes op med vand til den røde streg og rystes i ca. 1 minut.
 • Herved fås ca. 400 ml suspension.
 • Hvis indholdet indtages ad flere gange, skal det rystes hver gang for at modvirke bundfældning.
 • Kan også opblandes i fx is eller yoghurt (til børn).

  

Holdbarhed 

 • Brugsfærdig suspension er holdbar i 24 timer opbevaret i køleskab (2-8°C).
 • Rystes før brug til en ensartet suspension.

Indholdsstoffer

Kul (aktivt)granulat til oral suspension  (Abacus) granulat til oral suspension  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) granulat til oral suspension  (Abacus) 140787
10 x 50 g
ikke fast pris
(HF) granulat til oral suspension  (Paranova Danmark) 521753
10 x 50 g
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.09.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juli 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...