Ovestin® vaginalcreme og vagitorier

G03CA04
 
 

Naturligt, humant østrogen til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

Lindring af klimakterielle gener relateret til faldende østrogenproduktion, fx urogenitale gener. 

Dispenseringsform

Vaginalcreme. 1 g indeholder 1 mg estriol,
vagitorier. 1 vagitorie indeholder 0,5 mg estriol. 

Doseringsforslag

  • Initialt 0,5 mg (1 applikatordosis eller 1 vagitorie) dybt i skeden 1 gang dgl. ved sengetid i 2-3 uger.
  • Vedligeholdelsesdosis. 0,5 mg dybt i skeden ved sengetid 2 gange ugentlig.

Kontraindikationer

Vaginalblødning af ukendt årsag. 

Forsigtighedsregler

  • Inden behandlingen indledes, skal der foretages undersøgelse med henblik på at udelukke forekomst af genital patologi. 
  • Vaginalblødning af ukendt årsag bør afklares.
  • Gynækologisk undersøgelse og undersøgelse af mammae i samme omfang som jævnaldrende kvinder, som ikke er i østrogenbehandling, samt på indikation, fx ved blødningsforstyrrelser.

Bivirkninger

Generelt er bivirkningerne relativt sjældne, milde og forbigående og ofte lokale (vaginalt ubehag). 

Almindelige (1-10%) Brystspænding.
Sjældne (0,01-0,1%) Ødemer.

Graviditet

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Anvendes normalt ikke til gravide. Konstateres graviditet, skal behandlingen seponeres. Der er ingen data for estriol, der tillader et meningsfyldt risikoestimat. Estriol er en metabolit af estradiol, for hvilket der er data for 600 1. trimester-eksponerede ved oral administration uden tegn på overhyppighed af misdannelser. Datamængde tillader ikke at udelukke en mindre øget risiko.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data for estriol, som er en metabolit af estradiol. Den relative vægtjusterede dosis for estradiol er under 1%, hvilket er betryggende lavt. Kan nedsætte mængden af modermælk og ændre mælkens sammensætning, hvilket næppe har ernæringsmæssig betydning.  


Se endvidere

Farmakodynamik

Estriol indgivet oralt eller transdermalt er et korttidsvirkende kvindeligt kønshormon, som substituerer den manglende østrogen-produktion hos menopausale kvinder og lindrer de menopausale gener (fx hedeture). Estriol vaginalt normaliserer det urogenitale epitel og hjælper til at gendanne den normale mikroflora og det fysiologiske pH i vagina (4,5). Som følge heraf øges de urogenitale epitelcellers modstandskraft over for infektion og inflammation og vulvovaginale gener mindskes.  

Farmakokinetik

  • Efter vaginal applikation af 0,5 mg estriol nås maksimal plasmakoncentration på ca. 115 pikogram/ml efter 1-2 timer.
  • Estriol metaboliseres ikke til estron eller estradiol, men udskilles via nyrerne i konjugeret form.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Vaginalcreme. pH 4. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:
Chlorhexidinhydrochlorid : vaginalcreme 1 mg/g

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved urogenitale symptomer forårsaget af østrogenmangel. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) vaginalcreme 1 mg/g 567400
15 g
ikke fast pris
(HF) vaginalcreme 1 mg/g  (Orifarm) 550079
15 g
ikke fast pris
(HF) vagitorier 0,5 mg 372571
15 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) vagitorier 0,5 mg  (Orifarm) 552927
15 stk. (blister)
ikke fast pris
(HF) vagitorier 0,5 mg  (2care4) 117692
15 stk. (blister)
ikke fast pris
 
 

Revisionsdato

2018-10-15. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...