Nystimex

A07AA02
 
 

Svampemiddel til lokal anvendelse ved candidiasis. 

Anvendelsesområder

Oral og gastro-intestinal infektion forårsaget af nystatinfølsomme svampe. 

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 100.000 IE nystatin. 

Doseringsforslag

Oral candidiasis 

 • Voksne, børn og spædbørn. 100.000 IE 4 gange dgl.

Bemærk: 

 • Suspension holdes i munden så længe som muligt, før den synkes.
 • Hos spædbørn kan suspensionen gives dråbevis eller fortyndes med vand og smøres på læsionerne.
 • Behandlingsvarighed sædvanligvis 1-2 uger for akutte infektioner og 4-6 uger ved kroniske infektioner.
 • Der kan være behov for at gentage behandlingen, hvorfor behandlingsrespons skal kontrolleres efter endt behandlingen.


Gastro-intestinal infektion 

 • Voksne. 500.000 IE - 1 mill. IE 3 gange dgl.
 • Børn og spædbørn. 100.000 IE 4 gange dgl.

Bemærk: 

 • Suspensionen synkes straks.
 • For at undgå genopblussen af candidiasis skal behandlingen fortsætte 2-3 dage efter symptomophør.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Stevens-Johnsons syndrom.
Ikke kendt Ansigtsødem.
Angioødem, Hypersensitivitet.

Indeholder ikke saccharose og har derfor ikke øget cariesrisiko. 

Interaktioner

 • Ingen kendte interaktioner med andre lægemidler.
 • In vitro reduceres effekten af nystatin og chlorhexidin ved samtidig behandling, som derfor ikke anbefales.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe efter såvel oral som lokal anvendelse. For oral anvendelse er der data for ca. 1.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af misdannelser.  


Se endvidere

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Farmakodynamik

 • Nystatin er fungistatisk og fungicid in vitro over for forskellige gærtyper og gærlignende svampe, specielt Candida Albicans.
 • Nystatin har ingen aktivitet over for bakterier, protozoer eller virus.

Farmakokinetik

Absorberes i ringe grad fra mave-tarmkanalen. Derfor ingen interaktion med andre lægemidler. Derfor ingen systemiske interaktioner med andre lægemidler. 

 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Bemærk: Flasken omrystes før brug.

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C).
 • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned under 25°C.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) oral suspension 100.000 IE/ml 071359
100 ml
451,70 67,75

Substitution

oral suspension 100.000 IE/ml
Mycostatin (Parallelimport), Nystatin, oral suspension 100.000 IE/ml
Nystatin "Orifarm" Orifarm Generics, Nystatin, oral suspension 100.000 IE/ml
 
 
 

Revisionsdato

2018-10-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...