Oncovin®

L01CA02
 
 

Cytostatikum. Antimitotikum

Anvendelsesområder

Maligne lidelser som led i kombinationsbehandling, især akut leukæmi, maligne lymfomer, solide tumorer hos børn og lungecancer.
Vincristin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg vincristinsulfat. 

Doseringsforslag

1-1,4 mg/m2 legemsoverflade i.v. 1 gang ugentlig under nøje observation for neurologiske bivirkninger. Voksne tåler sjældent mere end 1,4 mg/m2 legemsoverflade ugentlig (og generelt ikke mere end i alt 2 mg ugentlig), børn tåler noget højere dosis, 2 mg/m2 legemsoverflade. Dosis bør nedsættes ved lever-galdevejssygdom, specielt af okklusiv type. 

 

Bemærk: Må kun anvendes intravenøst. Paravenøs injektion kan give nekrose. 

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

 • Alvorlig knoglemarvsinsufficiens
 • Aktuel eller nylig (2 uger) alvorlig infektion
 • Nylig gul feber-vaccination.

Forsigtighedsregler

 • Knoglemarvsinsufficiens
 • Bør ikke indgives samtidig med strålebehandling, der omfatter leveren.
 • Vaccination med levende vaccine bør undgås.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Nedsat appetit.
Abdominalsmerter, Kvalme, Obstipation, Opkastning.
Hæshed.
Leukopeni.
Ataksi, Hyporefleksi, Neuropati, Paræstesier.
Alopeci.
Ptosis.
Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Diarré, Paralytisk ileus.
Pharyngitis.
Anæmi, Trombocytopeni.
Knoglesmerter, Myalgi, Rygsmerter, Smerter i ekstremiteter.
Agitation, Bells parese, Bevægeforstyrrelser, Hallucinationer, Parese  (af øjenmuskler), Svimmelhed, Talebesvær.
Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1%) Gastro-intestinal blødning, Gastro-intestinal perforation.
Bronkospasme.
Encefalopati, Koma, Kramper.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion.
Urinretention.
Sjældne (0,01-0,1%) Schwartz-Bartters syndrom  (SIADH).
Forbigående blindhed, Høretab  (partielt eller totalt), Neuritis optica.
Ikke kendt Infertilitet  (amenoré, azoospermi).

Myokardieinfarkt og koronar arteriesygdom  er beskrevet hos enkelte patienter, især i kombination med andre cytostatika eller efter mediastinal bestråling. 

Interaktioner

 • Verapamil og nifedipin kan øge cytotoksiciteten af vincristin.
 • Samtidig behandling med vincristin og itraconazol kan øge risikoen for neurotoksicitet og paralytisk ileus.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Bindes i cellen til tubulin og hæmmer både dannelse og depolymerisering af mikrotubulus, hvilket betyder standsning af cellen i metafase.

Farmakokinetik

 • Bindes hurtigt i vævene efter i.v. injektion.
 • Initial-, midt- og terminal halveringstid er hhv. 5 minutter, 140 minutter og 19-155 timer.
 • Udskilles væsentligst via lever-galdeveje.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3,5-5,5. 

 

Håndtering 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af vincristin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

 

Forligelighed ved infusion 

Injiceres i infusionsslangen til hurtigtløbende isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Injektionstid ca. 1 min. 

 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8º C). 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (PharmaCoDane) 543751
1 ml
217,25
(A) injektionsvæske, opl. 1 mg/ml  (PharmaCoDane) 405680
2 ml
352,75
 
 

Revisionsdato

2018-07-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 3. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...