Elmiron®

G04BX15
 
 

Urologika til behandling af smertefuldt blæresyndrom. 

Anvendelsesområder

Behandling af smertefuldt blæresyndrom hos voksne - karakteriseret ved: 

 • glomerulationer eller Hunners læsioner
 • moderate til svære smerter
 • imperiøs vandladning
 • øget vandladningshyppighed.

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 100 mg pentosanpolysulfatnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 100 mg 3 gange dgl.
 • Respons på behandlingen bør revurderes hver 6. måned.
  Ses der ikke bedring 6 måneder efter behandlingsstart, bør pentosanpolysulfatnatrium seponeres. Hos de patienter, der responderer, bør behandlingen fortsættes, så længe der er effekt.

 

Bemærk:  

 • Erfaring savnes vedr. ældre, patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion samt hos børn og unge < 18 år.
 • Kapslerne skal tages med vand mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid.

Kontraindikationer

Aktuel blødning pga. pentosanpolysulfatnatriums svagt antikoagulerende virkning. Menstruation er ikke kontraindikation. 

Forsigtighedsregler

 • Smertefuldt blæresyndrom er en udelukkelsesdiagnose, og den ordinerende læge skal udelukke andre urologiske lidelser (fx urinvejsinfektion eller blærekræft).
 • Patienter, der skal gennemgå en invasiv procedure, eller som har symptomer på underliggende koagulopati eller anden øget risiko for blødning (fx behandling med antikoagulantia).
 • Patienter, der tidligere har haft heparin- eller pentosanpolysulfatnatriuminduceret trombocytopeni, bør overvåges nøje under behandlingen med pentosanpolysulfatnatrium.
 • Da der er evidens for, at nyrerne og leveren medvirker til elimination af pentosanpolysulfatnatrium, kan lever- eller nyreinsufficiens have en indvirkning på pentosanpolysulfatnatriums farmakokinetik. Patienter med lever- eller nyreinsufficiens bør overvåges nøje under behandling med pentosanpolysulfatnatrium.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige (1-10%) Influenzalignende symptomer, Kraftesløshed.
Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Kvalme, Rektal blødning.
Perifere ødemer.
Rygsmerter.
Hovedpine, Svimmelhed.
Alopeci.
Infektioner.
Hyppig vandladning, Underlivssmerter.
Ikke almindelige (0,1-1%) Dyspnø.
Anæmi, Blødningstendens, Leukopeni, Trombocytopeni.
Artralgi.
Depression, Dyskinesier, Humørforstyrrelser, Paræstesier.
Fotosensibilitet, Purpura.
Amblyopi, Tinnitus.
Ikke kendt Leverpåvirkning.
Koagulationsforstyrrelser.
Allergiske reaktioner.

Interaktioner

 • Pentosanpolysulfatnatrium er en svag antikoagulans. Patienter, som har symptomer på underliggende koagulopati eller anden øget risiko for blødning (fx behandling med antikoagulantia, heparinderivater, trombolytiske eller trombocytfunktionshæmmende lægemidler, herunder acetylsalicylsyre og andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler), bør evalueres for blødningshændelser.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 


Se endvidere

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (8 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Pentosanpolysulfatnatriums formodede virkningsmekanisme omfatter en lokal effekt i blæren efter systemisk administration og udskillelse i urinen ved binding af glykosaminoglykaner til blærens beskadigede slimhinde.
Bindingen af glykosaminoglykaner til blæreslimhinden reducerer bakteriel adhæsion til blærens indre overflade, og dermed reduceres forekomsten af infektioner også. Det antages, at der ud over pentosanpolysulfatnatriums antiinflammatoriske aktivitet kan være en potentiel barrierefunktion i forhold til den beskadigede uroteliale slimhinde.

Farmakokinetik

 • Lav biotilgængelighed af uomdannet pentosanpolysulfatnatrium eller metabolitter deraf (< 10%).
 • Den tilsyneladende plasmahalveringstid for pentosanpolysulfatnatrium afhænger af administrationsvejen. Mens pentosanpolysulfatnatrium hurtigt fjernes fra cirkulationen efter intravenøs indgift, er den tilsyneladende plasmahalveringstid efter oral administration 24-34 timer. Derfor forventes oral administration af pentosanpolysulfatnatrium tre gange daglig at medføre akkumulation af pentosanpolysulfatnatrium i løbet af de første syv dages behandling (akkumuleringsfaktor 5-6,7).
 • Efter oral administration udskilles ikke-absorberet pentosanpolysulfatnatrium hovedsageligt uomdannet med fæces. Cirka 6 % af dosis af pentosanpolysulfatnatrium udskilles gennem nyrerne efter desulfatering og depolymerisation.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) hårde kapsler 100 mg 407562
90 stk.
5.295,80

Foto og identifikation

Hårde kapsler  100 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,3 x 18
hårde kapsler 100 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...