Cerubidine®

L01DB02
 
 

Cytostatikum. Topoisomerasehæmmer. Antracyclinderivat. 

Anvendelsesområder

Maligne lidelser, især akut leukæmi.
Daunorubicin bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til maligne lidelser og deres behandling.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til injektionsvæske. 1 hætteglas indeholder 20 mg daunorubicin (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

30-60 mg/m2 legemsoverflade i 1-3 dage, gentaget med 8-10 dages intervaller afhængig af knoglemarvsfunktionen. Dosis nedsættes evt. ved lever- og galdevejssygdom. 

  

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Kontraindikationer

  • Svær hjerteinsufficiens
  • Krydsallergi med andre antracyclinderivater (doxorubicin, epirubicin og idarubicin).

Forsigtighedsregler

  • Knoglemarvsinsufficiens, herunder myelosuppression, induceret af tidligere behandling med andre cytostatika eller strålebehandling.
  • Ekg og evt. ekkokardiogram bør følges jævnligt (altid ved kumuleret dosis > 320 mg/m2) under behandlingen pga. risiko for myokardiebeskadigelse.
  • Daunorubicin skal anvendes med forsigtighed til patienter, som tidligere har været i behandling med antracyclinderivater, samt til patienter, som har modtaget mediastinal bestråling.
  • Udtalt vævsirriterende effekt. Ved paravenøs injektion må injektionsstedet behandles med ispose og infusion af dexrazoxan (Savene®). Ved forværring af symptomer skal patienten tilses af plastikkirurg.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Temperaturstigning.
Diarré, Gastro-duodenale ulcera, Stomatitis.
Arytmier, Ekg-forandringer, Kardiomyopati.
Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni.
Alopeci, Hududslæt.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Ikke kendt Forhøjet serum-urat.
Mucositis.

Urinen kan farves okkerfarvet i op til 24 timer efter tilførsel. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Se Antineoplastiske midler.

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Hæmmer topoisomeraseenzymer (II), som kontrollerer og justerer DNA, hvilket medfører DNA-skade og på længere sigt celledød.  

Farmakokinetik

  • Efter i.v. injektion bindes stoffet hurtigt i vævene.
  • Plasmakoncentrationen falder i de første timer hurtigt (plasmahalveringstid ca. 45 minutter) til meget lave værdier, derefter langsommere med en halveringstid på 55 timer.
  • Metaboliseres perifert, udskilles hovedsageligt med galden.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH efter opløsning 4,5-6,5 


Tilberedning af injektionsvæske 

20 mg opløses i 4 ml sterilt vand. Opløsningen fortyndes i 10-20 ml isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske.

Forligelighed ved infusion 

Blandbar med isotonisk natriumchlorid-infusionsvæske. Anvendes straks. Injiceres i infusionsslangen til hurtigtløbende infusion. 

 

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af daunorubicin bør udvises forsigtighed. Se endvidere Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) pulver til injektionsvæske 20 mg  (Orifarm) 022936
1 htgl.
949,90
 
 

Revisionsdato

2018-03-21. Priserne er dog gældende pr. mandag den 14. januar 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...