Efedrin "Unimedic"

C01CA26
 
 

Karkontraherende sympatomimetisk amin, som virker direkte på α- og β-receptorer og indirekte ved at stimulere frigørelsen af noradrenalin. CNS-stimulerende. 

Anvendelsesområder

Hypotension, specielt i forbindelse med spinal, epidural eller generel anæstesi. Shockbehandling

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg ephedrinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 12 år. 
 • 3-6 mg (højst 9 mg) i.v. hvert 3.-4. minut efter behov til højst 30 mg.
 • Maksimal døgndosis 150 mg.

 

Børn < 12 år.  

 • 0,5-0,75 mg/kg legemsvægt i.v. hvert 3.-4. minut.

  

Bemærk: Gives som langsom i.v. injektion. 

Kontraindikationer

Behandling med MAO-hæmmere inden for de sidste 14 dage. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved:  

 • hjerte-kar-sygdomme
 • hyperthyroidisme
 • hypertension
 • diabetes mellitus
 • snævervinklet glaukom
 • prostatahypertrofi.

 

Natriumindhold 

1 ml indeholder 0,139 mmol natrium, som svarer til 8,1 mg natriumchlorid. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Kvalme, Opkastning.
Dyspnø, Hypertension, Palpitationer, Takykardi.
Angst, Depression, Hovedpine, Irritabilitet, Konfusion, Nervøsitet, Rastløshed, Søvnløshed.
Øget svedtendens.
Sjældne (0,01-0,1%) Arytmier.
Urinretention.

Hypotension, hjertestop, hjerneblødning, lungeødem, hypersensitivitet, psykose og glaukom er set med ukendt frekvens. 

Interaktioner

 • Må ikke anvendes til patienter, der er eller har været i behandling med MAO-hæmmere inden for 14 dage, da disse hæmmer nedbrydningen af adrenerge stoffer, hvis virkning forstærkes og forlænges kraftigt.
 • Ved samtidig behandling med indirekte virkende sympatomimetika (fx phenylephrin) kan vasokonstriktion og/eller akut hypertension forekomme.
 • Samtidig brug af visse antidepressiva (fx imipramin og venlafaxin) og efedrin kan medføre paradoksymal hypertension og arytmier.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Efter systemisk administration af ephedrin er der data for ca. 400 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko. 

Referencer: 3711, 3878

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (2 ugers karantæne).

Doping

Anvendelse af ephedrin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Forgiftning

Overdosering kan medføre hjertestop. 

Farmakodynamik

Ephedrin er CNS-stimulerende. Stimulerer også det kardiovaskulære og respiratoriske system samt lukkemusklerne i fordøjelses- og urinvejssystemet. 

Farmakokinetik

 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Udskilles overvejende uomdannet gennem nyrerne.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer afhængigt af urinens pH, idet basisk urin forlænger virkningen af ephedrin.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • pH 4,0 - 6,5.

 

Holdbarhed 

 • Efter åbning: Injektionsvæsken skal anvendes straks.

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 040317
10 x 10 ml
801,30 80,13

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3878. Briggs GG , Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2017; 11th Edition, https://shop.lww.com/Drugs-in-Pregnancy-and-Lactation/p/9781496349620 (Lokaliseret 10. oktober 2018)

 
 

Revisionsdato

2019-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. december 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...