Lars Kjærsgård Hansen
(Referent)

Dansk Pædiatrisk Selskab
Lars Kjærsgård Hansen, Overlæge
Pædiatrisk afd.
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger