Kristian Steen Frederiksen
(Forfatter)

Dansk Neurologisk Selskab
Kristian Steen Frederiksen, Overlæge, ph.d.
Neurologisk Klinik
Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger