Midler mod demens

N06D

Revideret: 25.05.2023

De medikamentelle behandlingsmuligheder af Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom består af kolinesterasehæmmere (donepezil, rivastigmin eller galantamin) samt af en partiel glutamat (N-methyl-D-aspartat, NMDA) receptor antagonist (memantin). 


Kolinesterasehæmmere
Midlerne fremmer den kolinerge transmission ved at hæmme nedbrydningen af acetylkolin i synapsekløften.
Donepezil er en non-kompetitiv hæmmer af kolinesterase. Virkningen er central, og graden af kolinesterasehæmning er direkte relateret til plasmakoncentrationen af stoffet.
Galantamin er en kompetitiv hæmmer af kolinesterase. Desuden forøger galantamin acetylkolins virkning på nicotinreceptorer, sandsynligvis ved en modulering af præsynaptiske nicotinreceptorer.
Rivastigmin udøver en langsom reversibel hæmning af kolinesterase. Rivastigmins centrale hæmning af kolinesterase varer længere, end der er cirkulerende stof i blodet. Trods en kort plasmahalveringstid (1 time) kan rivastigmin oralt doseres 2 gange i døgnet og transdermalt (depotplaster) 1 gang i døgnet, idet enzymhæmningen varer ca. 9 timer. 


Glutamat-receptorantagonister
Memantin er et derivat af amantadin og er en glutamat NMDA-receptorantagonist med selektiv virkning på receptorer i hjernen. Glutamats neurotoksiske egenskaber kan være involverede i en mulig forklaring på patogenesen ved Alzheimers sygdom. Ved Alzheimers sygdom er der tegn på en overaktivering af glutamatreceptorer. 

Anvendelsesområder

Kolinesterasehæmmere anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Memantin anvendes ved sygdom i moderat til svær grad. 

Behandlingsvejledning

Se Demens

Præparatvalg

Vurderet på effekt, pris og administration er donepezil førstevalg. 

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Galantamin er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B og C) eller terminal nyreinsufficiens ( GFR <10 ml/min). Ingen af de øvrige midler er kontraindicerede ved nedsat lever- eller nyreinsufficiens. Ved memantin skal man være opmærksom på GFR, idet lav GFR bør lede til reduceret slutdosis. 

Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

Forsigtighedsregler

Demens forårsager i sig selv svækkelse af evnen til at køre bil. Patienter med demens bør under alle forhold rutinemæssigt bedømmes af den behandlende læge med hensyn til evnen til at føre motorkøretøj, hvad enten de er i behandling med et lægemiddel mod demens eller ikke.  

Antidemensmedicin har ikke dokumenteret effekt hos patienter med Mild Cognitive Impairement (MCI). Galantamin bør ikke anvendes pga. øget mortalitet hos patienter med MCI i de oprindelige studier. Se i øvrigt behandlingsvejledning i Demens vedrørende genotype K-variant af kolinesteraseenzymet hos patienter med MCI. 

Bivirkninger

10 % af patienter der tager kolinesterasehæmmerne, ophører på grund af bivirkninger. Ved langsommere optrapning ses færre bivirkninger. Hyppigst ses gastro-intestinale bivirkninger, livlige drømme og hovedpine.
Bivirkninger ved memantinbehandling er relativt sjældne, hyppigst er bivirkninger relateret til CNS som hovedpine, døsighed, konfusion og undertiden hallucinationer. 

Interaktioner

Kolinesterasehæmmere 

Donepezil, galantamin og rivastigmin øger virkningstiden for suxamethon. Ved in vitro-undersøgelser er det vist, at ketoconazol hæmmer omsætningen af donepezil og galantamin via enzymerne CYP3A4 og CYP2D6. Kliniske undersøgelser viser, at AUC af stofferne øges med 10-20 %. Lignende effekt kan forventes ved andre potente hæmmere af CYP3A4. Den kliniske effekt heraf er usikker. Enzyminduktorer som fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere plasmaniveauet af donepezil. Den kliniske relevans af dette er ukendt. Der er få rapporter om mulig interaktion mellem donepezil og henholdsvis sertralin og paroxetin. Den kliniske signifikans er usikker. 

Memantin 

Da ca. 80 % af memantin udskilles uomdannet med urinen, til dels ved aktiv sekretion, er der en teoretisk risiko for interaktion med lægemidler, der udskilles gennem samme tubulære transportmekanisme (fx procainamid). Samtidig indgift af andre lægemidler, der påvirker NMDA-glutamatreceptoren bør undgås (fx ketamin, phenytoin, dextromethorphan og amantadin). 

Tilskud

Donepezil 

 • Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

 

Galantamin 

Enkelttilskud vil normalt kunne gives til patienter med Alzheimers demens, Lewy Body demens eller demens som led i Parkinsons sygdom hvor: 

 • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.
 • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
 • Anden kolinsterasehæmmer ikke kan anvendes på grund af bivirkninger eller anden grund.

 

Rivastigmin 

 • Kapsler samt depotplastre 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.
 • Depotplastre 13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig.
 • For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

 

Memantin 

 • Tabletter: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".
 • Oral opløsning: Enkelttilskud vil normalt kunne gives til patienter med moderat til svær Alzheimers demens, Lewy Body demens eller demens som led i Parkinsons sygdom hvor:
  • Diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri.
  • Andre demenssygdomme (specielt reversible demenstilstande) er udelukkede, bl.a. ved CT-scanning.
  • Patienten ikke kan behandles med faste orale lægemiddelformer, fx pga. synkebesvær.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Donepezil Donepezil "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,51 0,77
Donepezil Donepezil "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,68 0,51
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,59 2,39
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,53 0,79
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,25 0,94
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,67 0,50
Donepezil Donepezil "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   1,18 1,78
Donepezil Donepezil "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   0,43 0,65
Donepezil Donepezil "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,78 0,59
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   1,36 2,04
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,51 0,77
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   1,31 0,98
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)  
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   1,60 2,40
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   0,32 0,48
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   1,19 0,89
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,78 0,59
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)  
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   18,09 36,19
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)  
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   36,02 36,02
Memantin Ebixa®
Lundbeck
oral opløsning  5 mg/0,5 ml 50 ml  
Memantin Ebixa®
Lundbeck
oral opløsning  5 mg/0,5 ml 50 ml (2care4)   17,96 35,92
Memantin Ebixa®
Lundbeck
oral opløsning  5 mg/0,5 ml 50 ml (Paranova Danmark)   17,83 35,65
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   7,53 15,54
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.   10,62 10,62
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk.   17,87 12,77
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  8 mg 28 stk. (blister)   3,86 7,71
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  16 mg 28 stk. (blister)   5,51 5,51
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  16 mg 84 stk. (blister)   3,38 3,38
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  24 mg 28 stk. (blister)   6,89 4,60
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  24 mg 84 stk. (blister)   2,74 1,83
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  8 mg 30 stk. (blister)   3,83 7,66
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  16 mg 30 stk. (blister)   5,49 5,49
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  24 mg 30 stk. (blister)   9,19 6,13
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  24 mg 84 stk. (blister)   2,76 1,84
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,18 2,37
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   0,78 1,56
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,56 1,12
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,71 1,71
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   0,68 0,68
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   3,22 6,45
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   0,78 1,56
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,51 1,03
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   1,91 1,91
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   1,13 1,13
Memantin Memantin "Stada"
STADA Nordic
oral opløsning  10 mg/ml 50 ml   17,91 35,81
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   1,23 2,45
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   0,89 1,77
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   0,56 1,11
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   1,76 1,76
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   1,04 1,04
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   5,32 10,64
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   0,82 1,64
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   0,78 1,57
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   1,17 1,17
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  1,5 mg 60 stk. (blister)   1,79 10,76
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  1,5 mg 112 stk. (blister)   1,97 11,84
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  3 mg 56 stk. (blister)   2,37 7,12
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  3 mg 112 stk. (blister)   1,74 5,21
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  4,5 mg 112 stk. (blister)   1,65 3,30
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  6 mg 112 stk. (blister)   1,88 2,82
Rivastigmin Rigmin®
Sandoz
Udgået 18.09.2023
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rivastigmin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  1,5 mg 56 stk. (blister)   1,82 10,92
Rivastigmin Rivastigmin "Mylan"
Viatris
hårde kapsler  3 mg 56 stk. (blister)   2,39 7,16
Rivastigmin Rivastigmin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  3 mg 112 stk. (blister)   1,70 5,10
Rivastigmin Rivastigmin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  4,5 mg 112 stk. (blister)   1,63 3,27
Rivastigmin Rivastigmin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  6 mg 112 stk. (blister)   1,82 2,73
Rivastigmin Rivastigmin "Stada Arzneimittel"
STADA Nordic
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   6,52 13,47
Rivastigmin Rivastigmin "Stada Arzneimittel"
STADA Nordic
depotplastre  4,6 mg/24 timer 90 stk.   16,21 33,47
Rivastigmin Rivastigmin "Stada Arzneimittel"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.   10,26 10,26
Rivastigmin Rivastigmin "Stada Arzneimittel"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.   9,23 9,23
Rivastigmin Rivastigmin "Stada Arzneimittel"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 timer 90 stk.   16,50 16,50
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  1,5 mg 60 stk. (blister)   2,44 14,63
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  1,5 mg 112 stk. (blister)   1,99 11,91
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  3 mg 112 stk. (blister)   1,75 5,24
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  4,5 mg 112 stk. (blister)   1,60 3,21
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  6 mg 112 stk. (blister)   1,72 2,59
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  4,6 mg/24 timer 90 stk. (3 x 30)  
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.  
Rivastigmin Rivastigmine "Teva"
Parallelimport
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk.   23,58 16,84
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   6,56 13,56
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.   9,24 9,24
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk.   17,61 12,58

Referencer

5682. Sundhedsstyrelsen. National klinisk retningslinje: Demens og medicin. 2018, https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2018/NKR-medicin-og-demens/National-klinisk-retningslinje-for-demens-og-medicin.ashx (Lokaliseret 28. april 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...