Mentixa

N06DX01
 
 

Glutamat N-methyl-D-aspartat (NMDA)-receptorantagonist. Middel til behandling af demens

Anvendelsesområder

Anvendes ved Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom i moderat til svær grad. Se endvidere Demens

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 20 mg memantinhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne 

5 mg 1 gang dgl. i den første uge. I den anden uge gives 10 mg 1 gang dgl. I den tredje uge gives 15 mg 1 gang dgl. Fra fjerde uge fortsættes med vedligeholdelsesdosis 20 mg 1 gang dgl.  

 

Bemærk: 

 • Tabletterne tages med et glas vand.
 • Tabletterne kan knuses. Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.
 • Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.
 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør tages på samme tidspunkt hver dag.
 • Patienten bør have en omsorgsperson (kan være fra hjemmeplejen), som hjælper med at håndtere medicineringen.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl. 

  Erfaring savnes ved GFR < 5 ml/min. 

 • GFR 30-50 ml/min.

  Vedligeholdelsesdosis 10 mg 1 gang dgl., evt. efter 7 dage stigende over 2 uger til 20 mg 1 gang dgl. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Erfaring savnes ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Forsigtighedsregler

På grund af manglende erfaring anbefales forsigtighed ved:  

 • Epilepsi
 • Nylig myokardieinfarkt
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Ukontrolleret hypertension.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Døsighed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Hjerteinsufficiens
Mave-tarm-kanalen Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner
Nervesystemet Gangforstyrrelser
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion
Vaskulære sygdomme Trombose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Psykiske forstyrrelser Psykose
 • Hallucinationer er set hos patienter med Alzheimers sygdom i svær grad.
 • Generaliserede epileptiske anfald ("kramper") er hovedsageligt set hos patienter med tidligere epilepsi.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Mentixa
 • Memantin kan forstærke virkningen af levodopa, dopaminerge agonister og antikolinergika, mens det muligvis kan nedsætte virkningen af barbiturater og antipsykotika.
 • Samtidig behandling med amantadin, ketamin eller dextromethorphan skal undgås, idet disse stoffer påvirker samme receptorsystem som memantin med deraf følgende øget risiko for hyppigere og mere udtalte bivirkninger (bl.a. farmakotoksisk psykose).
 • Ved samtidig brug af warfarin er der forekommet stigning i INR.

Graviditet

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Mentixa påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Mentixa påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Glutamat NMDA-receptorantagonist med selektiv virkning på glutamatreceptorer i hjernen. Hæmmer virkningen af patologisk forhøjede niveauer af glutamat. Forhindrer ikke sygdomsprogressionen, men forsinker symptomudviklingen.

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 100 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 3-8 timer.
 • Steady state efter ca. 2 uger.
 • Plasmahalveringstid 60-100 timer.
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
filmovertrukne tabletter 10 mg, KRKA  Delekærv
filmovertrukne tabletter 20 mg, KRKA  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Tablet eller knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

 • Tabletter: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Mentixa
557617
28 stk. (blister)
149,00 5,32 10,64
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Mentixa
575769
56 stk. (blister)
203,75 3,64 7,28
(A) filmovertrukne tabletter 10 mg (kan dosisdisp.)
Mentixa
195147
98 stk. (blister)
283,85 2,90 5,79
(A) filmovertrukne tabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Mentixa
089399
98 stk. (blister)
217,10 2,22 2,22

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg
Ebixa Lundbeck, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Marbodin STADA Nordic, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantin "Accord" Accord, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
Memantine "ratiopharm" TEVA, Memantin, filmovertrukne tabletter 10 mg
 
filmovertrukne tabletter 20 mg
Ebixa Lundbeck, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Marbodin STADA Nordic, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Memantin "Accord" Accord, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
Memantine "ratiopharm" TEVA, Memantin, filmovertrukne tabletter 20 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 4,5 x 12,9
filmovertrukne tabletter 10 mg
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  20 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,7 x 16,4
filmovertrukne tabletter 20 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...