Midler mod demens

N06D

Revideret: 22.07.2019

De medikamentelle behandlingsmuligheder af Alzheimers sygdom består af kolinesterasehæmmere (donepezil, rivastigmin eller galantamin) samt af en partiel glutamat (N-methyl-D-aspartat, NMDA) receptor antagonist (memantin). Ved demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom anvendes kolinesterasehæmmere. 


Kolinesterasehæmmere
Midlerne fremmer den kolinerge transmission ved at hæmme nedbrydningen af acetylkolin i synapsen.
Donepezil er en non-kompetitiv hæmmer af kolinesterase. Virkningen er central, og graden af kolinesterasehæmning er direkte relateret til plasmakoncentrationen af stoffet.
Galantamin er en kompetitiv hæmmer af kolinesterase. Desuden forøger galantamin acetylkolins virkning på nicotinreceptorer, sandsynligvis ved en modulering af præsynaptiske nicotinreceptorer.
Rivastigmin udøver en langsom reversibel hæmning af kolinesterase. Rivastigmins centrale hæmning af kolinesterase varer længere, end der er cirkulerende stof i blodet. Trods en kort plasmahalveringstid (1 time) kan rivastigmin oralt doseres 2 gange i døgnet og transdermalt (depotplaster) 1 gang i døgnet, idet enzymhæmningen varer ca. 9 timer. 


Glutamat-receptorantagonister
Memantin er et derivat af amantadin og er en glutamat NMDA-receptorantagonist med selektiv virkning på receptorer i hjernen. Glutamats neurotoksiske egenskaber kan være involverede i en mulig forklaring på patogenesen ved Alzheimers sygdom. Ved Alzheimers sygdom er der tegn på en overaktivering af glutamatreceptorer. 

Anvendelsesområder

Kolinesterasehæmmere anvendes ved Alzheimers sygdom, demens med Lewy Body og demens ved Parkinsons sygdom, alle i let til svær grad. Memantin anvendes ved Alzheimers sygdom i moderat til svær grad. 

Behandlingsvejledning

Se Demens

Præparatvalg

Der er ikke dokumenterede forskelle i effekt. Billigste præparat kan vælges under hensyn til indikationsområdet (demensgraden), doseringsform og bivirkningsprofilen.

Nedsat lever- og/eller nyrefunktion

Galantamin er kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion (Child-Pugh B og C) eller terminal nyreinsufficiens ( GFR <10 ml/min). Ingen af de øvrige midler er kontraindicerede ved nedsat lever- eller nyreinsufficiens. 

Se i øvrigt præparatbeskrivelserne. 

Forsigtighedsregler

Alzheimers sygdom forårsager i sig selv svækkelse af evnen til at køre bil. Patienter med Alzheimers sygdom bør under alle forhold rutinemæssigt bedømmes af den behandlende læge med hensyn til evnen til at føre motorkøretøj, hvad enten de er i behandling med et lægemiddel mod demens eller ikke.  

Antidemensmedicin har ikke dokumenteret effekt hos patienter med Mild Cognitive Impairement (MCI). Galantamin bør ikke anvendes pga. øget mortalitet hos patienter med MCI i de oprindelige studier. Se i øvrigt behandlingsvejledning i Demens vedrørende genotype K-variant af kolinesteraseenzymet hos patienter med MCI. 

Bivirkninger

10% af patienterne der tager kolinesterasehæmmerne, ophører på grund af bivirkninger. Ved langsommere optrapning ses færre bivirkninger. Hyppigst ses gastro-intestinale bivirkninger.
Bivirkninger ved memantinbehandling er relativt sjældne, hyppigst er CNS symptomer med hovedpine, konfusion og undertiden hallucinationer. 

Interaktioner

Kolinesterasehæmmere 

Donepezil, galantamin og rivastigmin øger virkningstiden for suxamethon. Ved in vitro-undersøgelser er det vist, at ketoconazol hæmmer omsætningen af donepezil og galantamin via enzymerne CYP3A4 og CYP2D6. Kliniske undersøgelser viser, at AUC af stofferne øges med 10-20%. Lignende effekt kan forventes ved andre potente hæmmere af CYP3A4. Den kliniske effekt heraf er usikker. Enzyminduktorer som fx rifampicin, phenytoin, carbamazepin og alkohol kan reducere plasmaniveauet af donepezil. Den kliniske relevans af dette er ukendt. Der er få rapporter om mulig interaktion mellem donepezil og henholdsvis sertralin og paroxetin. Den kliniske signifikans er usikker. 

Memantin 

Da ca. 80% af memantin udskilles uomdannet med urinen, til dels ved aktiv sekretion, er der en teoretisk risiko for interaktion med lægemidler, der udskilles gennem samme tubulære transportmekanisme (fx ranitidin og procainamid). Samtidig indgift af andre lægemidler, der påvirker NMDA-glutamatreceptoren bør undgås (fx ketamin, phenytoin, dextromethorphan og amantadin). 

Tilskud

Donepezil 

Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

 

Galantamin 

Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Patienten kan på grund af bivirkninger eller anden grund ikke anvende anden kolinsterasehæmmer. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

 

Rivastigmin 

Kapsler samt depotplastre 4,6 mg/24 timer og 9,5 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Depotplastre13,3 mg/24 timer: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri, og hvor behandling med oral kolinesterasehæmmer ikke er mulig. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

 

Mementin 

Tabletter: Klausuleret tilskud til patienter med relevant demenssygdom i moderat til svær grad, hvor diagnosen er stillet af en speciallæge i psykiatri, neurologi og/eller geriatri. 

Oral opløsning: Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes under samme betingelser som for mementin tabletter, hvis patienten ikke kan behandles med faste orale lægemiddelformer, fx pga. synkebesvær. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Donepezil Aricept®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   51,35
Donepezil Aricept®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   31,34
Donepezil Aricept®
Pfizer
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   30,04
Donepezil Donepezil "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  5 mg 250 stk.   0,56
Donepezil Donepezil "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)  
Donepezil Donepezil "Aurobindo"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 250 stk.   0,33
Donepezil Donepezil "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   1,54
Donepezil Donepezil "Jubilant"
Jubilant
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   1,23
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   2,40
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   2,18
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   2,11
Donepezil Donepezil "Krka"
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,16
Donepezil Donepezil "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 30 stk. (blister)   4,56
Donepezil Donepezil "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  5 mg 100 stk. (blister)   2,18
Donepezil Donepezil "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   1,18
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   2,71
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   1,00
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   2,26
Donepezil Donepezil "Stada"
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   1,24
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 28 stk. (blister)   2,59
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  5 mg 98 stk. (blister)   2,22
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   0,99
Donepezil Donepezilhydrochlorid "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   1,23
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   43,31
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   36,66
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)(Abacus)   36,63
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  10 mg 112 stk. (blister) (Abacus)   36,62
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   42,71
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister) (Abacus)   36,05
Memantin Ebixa®
Lundbeck
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   36,49
Memantin Ebixa®
Lundbeck
oral opløsning  5 mg/0,5 ml 50 ml   43,46
Memantin Ebixa®
Lundbeck
oral opløsning  5 mg/0,5 ml 50 ml (2care4)   37,00
Memantin Ebixa®
Lundbeck
oral opløsning  5 mg/0,5 ml 50 ml (Paranova Danmark)   37,85
Rivastigmin Exelon®
Novartis
hårde kapsler  1,5 mg 56 stk. (blister)   117,10
Rivastigmin Exelon®
Novartis
hårde kapsler  3 mg 56 stk. (blister)   59,65
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   81,21
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk. (Abacus)   14,33
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.   40,58
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk. (Abacus)   23,06
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk. (Abacus)   8,31
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk.   39,85
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk. (2care4)   22,38
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  13,3 mg/24 timer 60 stk. (Abacus)   23,39
Rivastigmin Exelon®
Novartis
depotplastre  13,3 mg/24 timer 60 stk. (2care4)   23,33
Galantamin Galantamin "2care4"
Parallelimport
Udgået 26.08.2019
hårde depotkapsler  16 mg 30 stk. (blister)  
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  8 mg 28 stk. (blister)   5,74
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  16 mg 28 stk. (blister)  
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  16 mg 84 stk. (blister)   3,42
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  24 mg 28 stk. (blister)   4,27
Galantamin Galantamin "Krka"
KRKA
hårde depotkapsler  24 mg 84 stk. (blister)   2,56
Galantamin Galantamin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  8 mg 28 stk. (blister)   5,84
Galantamin Galantamin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  16 mg 28 stk. (blister)   4,42
Galantamin Galantamin "Orion"
Orion Pharma
hårde depotkapsler  24 mg 28 stk. (blister)   3,88
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  8 mg 30 stk. (blister)   5,63
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  16 mg 30 stk. (blister)   4,48
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  24 mg 30 stk. (blister)   4,31
Galantamin Galantamin "Stada"
STADA Nordic
hårde depotkapsler  24 mg 84 stk. (blister)   2,50
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   9,87
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   2,39
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk.. (blister)   3,34
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   3,11
Memantin Marbodin
STADA Nordic
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   1,00
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)   13,09
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   2,13
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   2,24
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)   2,94
Memantin Memantin "Accord"
Accord
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   1,37
Memantin Memantin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   13,29
Memantin Memantin "Orion"
Orion Pharma
filmovertrukne tabletter  10 mg 50 stk. (blister)   1,48
Memantin Memantin "Stada"
STADA Nordic
oral opløsning  10 mg/ml 50 ml   43,95
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 30 stk. (blister)   9,78
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   1,97
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  10 mg 100 stk. (blister)   2,35
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 30 stk. (blister)   2,75
Memantin Memantine "ratiopharm"
TEVA
filmovertrukne tabletter  20 mg 100 stk. (blister)   0,95
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 28 stk. (blister)  
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 56 stk. (blister)   3,26
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  10 mg 98 stk. (blister)   2,33
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 28 stk. (blister)  
Memantin Mentixa
KRKA
filmovertrukne tabletter  20 mg 98 stk. (blister)   2,93
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  1,5 mg 60 stk. (blister)   19,27
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  1,5 mg 112 stk. (blister)   20,46
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  3 mg 56 stk. (blister)   10,68
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  3 mg 112 stk. (blister)   4,29
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  4,5 mg 112 stk. (blister)   5,06
Rivastigmin Nimvastid®
KRKA
hårde kapsler  6 mg 112 stk. (blister)   2,69
Rivastigmin Orivast
Orifarm Generics
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   2,05
Rivastigmin Orivast
Orifarm Generics
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Orivast
Orifarm Generics
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.  
Rivastigmin Rigmin®
Sandoz
Udgået 23.09.2019
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rigmin®
Sandoz
Udgået 23.09.2019
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rigmin®
Sandoz
Udgået 23.09.2019
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.  
Rivastigmin Rivastigmin "Mylan"
Mylan
hårde kapsler  1,5 mg 56 stk. (blister)   17,65
Rivastigmin Rivastigmin "Mylan"
Mylan
hårde kapsler  3 mg 56 stk. (blister)   4,68
Rivastigmin Rivastigmin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  3 mg 112 stk. (blister)   4,29
Rivastigmin Rivastigmin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  4,5 mg 112 stk. (blister)   2,11
Rivastigmin Rivastigmin "Orion"
Orion Pharma
hårde kapsler  6 mg 112 stk. (blister)   2,69
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  1,5 mg 60 stk. (blister)   18,46
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  3 mg 60 stk. (blister)   4,36
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  3 mg 112 stk. (blister)   10,63
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  4,5 mg 112 stk. (blister)   5,08
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
hårde kapsler  6 mg 112 stk. (blister)  
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  4,6 mg/24 t 30 stk.   14,38
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 t 30 stk.   12,46
Rivastigmin Rivastigmin "Stada"
STADA Nordic
depotplastre  9,5 mg/24 t 60 stk.   3,08
Rivastigmin Rivastigmine "Sandoz"
Sandoz
hårde kapsler  1,5 mg 112 stk. (blister)   20,50
Rivastigmin Rivastigmine "Teva"
TEVA
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   2,05
Rivastigmin Rivastigmine "Teva"
TEVA
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.  
Rivastigmin Rivastigmine "Teva"
TEVA
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.   3,10
Rivastigmin Rivastigmine "Teva"
TEVA
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk.   26,97
Rivastigmin Rivastigmine "Teva"
TEVA
depotplastre  13,3 mg/24 timer 30 stk.   21,83
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  4,6 mg/24 timer 30 stk.   9,72
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  9,5 mg/24 timer 30 stk.   9,35
Rivastigmin Rivastor
Orion Pharma
depotplastre  9,5 mg/24 timer 60 stk.   5,80
 
 
Gå til toppen af siden...