Iodid

H03C

Revideret: 14.07.2021
Ved tyrotoksikose nedsætter iodider hormonsekretionen fra glandula thyroidea tillige med kirtlens vaskularisering. Langvarig iodidindgift til raske kan fremkalde myksødem. Iodidindgift til patienter med atoksisk struma kan derimod fremkalde tyrotoksikose.

Anvendelsesområder

Tyroidektomiforbehandling ved tyrotoksikose i den sidste uge før operation efter forudgående behandling med antityroide stoffer i den hensigt at nedsætte glandlens vaskularisering.

Behandlingsvejledning

Behandling af tyrotoksikose med iodider alene kan ikke anbefales, dels vil recidiv altid indtræde, dels er bivirkninger hyppige, og der kan udvikles resistens mod behandlingen, hvilket bevirker, at anden behandling vanskeliggøres. 


Ved forbehandling til tyroidektomi kan anvendes kaliumiodid tabletter 200 mg dgl. i 10 dage præoperativt. Alternativt kaliumiodid oral opløsning 20 mg/ml. Begge præparater fremstilles magistrelt. 


Iodid anvendes desuden intravenøst ved behandling af tyrotoksisk krise. Her kan anvendes 5 ml natriumiodid-injektionsvæske 50 mg/ml, gentaget hver 4. time. 

 

Kaliumiodid er foreslået anvendt ved strålingskatastrofer for at nedsætte risikoen for udviklingen af thyroideakarcinom, idet optagelsen af radioaktivt iod i glandula thyroidea blokeres. Dosering:  

  • Voksne og børn > 2 år. 200 mg 1 gang dgl. i højst 7 dage.
  • Børn < 2 år. 100 mg 1 gang dgl. i højst 7 dage.
 
 
Gå til toppen af siden...