Allergener

V01

Revideret: 25.08.2021

 

Allergener kan udløse immunologiske straksreaktioner via IgE, eller de kan give senreaktioner, der involverer sensibiliserede T-lymfocytter. Andre former som cytotoksiske og immunkompleksmedierede immunologiske reaktioner er sjældnere.
Ved straksreaktioner (type I-allergi) ses urticaria, astma, rhinitis og gastro-intestinale symptomer, anafylaktisk shock m.m., mens kontakteksemer udgør langt den vigtigste del af de sene allergiske reaktioner ( type IV-allergierne). De allergener, der udløser type I- og type IV-allergi, er som hovedregel forskellige - med lægemidler som en vigtig undtagelse. 

 
 
Gå til toppen af siden...