Type IV-allergi (hudtest)

V04CL

Revideret: 26.08.2021

 

Der anvendes standardpaneler med hyppigt forekommende eksemfremkaldende stoffer i neutrale bærestoffer. Panelet må ofte suppleres med andre relevante komponenter. 

Anvendelsesområder

Mistanke om allergisk kontakteksem, hvor årsagen ønskes klarlagt.
Det er en lægelig opgave at vurdere relevansen af positive reaktioner i relation til patientens aktuelle eksem og give evt. erhvervsvejledning.
Ved lappeprøver (epikutanprøver) anbringes allergenerne på huden, sædvanligvis opadtil på ryggen. Det kan ske ved hjælp af præparerede specialplastre eller ved applikation i små aluminium- eller plastskiver, som dækkes af okkluderende materiale og fikseres i 48 timer. Kraftig sveddannelse, anden væde og solpåvirkning af testområdet bør undgås. Reaktioner aflæses, når plasteret fjernes, og efter yderligere 2-5 dage. 

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes ved eksem, som er i betydelig aktivitet, idet positive epikutanprøver kan forværre hudlidelsen. Plasterallergi.

Forsigtighedsregler

Plastret må ikke anbringes på steder med acne, ar, dermatitis eller andet, som kan påvirke undersøgelsens resultat. Ved anamnestiske oplysninger, der tyder på kraftig sensibilisering over for et eller flere af standardpanelets testsubstanser, bør disse testsubstanser udelades, eller test foretages med svagere koncentration. 

Bivirkninger

En positiv reaktion vil give lokal kløe. Forværring af et aktivt eksem kan forekomme. 

Interaktioner

I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling (>20 mg prednisolon pr. dag) kan reaktioner være falsk negative. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Allergener True Test® 36
Navamedic Danmark
plaster til provokationstest   10 stk.   389,48
 
 
Gå til toppen af siden...