True Test® 36

V04CL
 
 

Diagnostikum til udredning af allergisk kontaktdermatitis (type IV-allergier) hos voksne. Allergensubstanser til epikutantest. 

Anvendelsesområder

Diagnostik af allergisk kontaktdermatitis. 

Dispenseringsform

Plastre til provokationstest. Består af 3 plastre med hver 12 brikker. 35 brikker indeholder testsubstanser, brik 9 er en blank kontrol 

Se i øvrigt under Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Doseringsforslag

 • Plastret anbringes på den øverste del af ryggen eller evt. på overarmen. Det skal forblive på huden i 48 timer.
 • Herefter fjernes plastret, og aflæsning kan foretages 30 min. senere. Aflæsningen skal gentages 2 døgn efter, at plastret er fjernet, når de allergiske reaktioner er fuldt udviklede, og milde irritationsreaktioner er forsvundet.
 • I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling (>20 mg prednisolon pr. dag) kan reaktioner være falsk negative.

Bemærk: 

Erfaring savnes vedr. børn og unge < 17 år. 

Kontraindikationer

 • Akut eller generaliseret aktiv dermatitis.

Forsigtighedsregler

 • Kraftig sveddannelse, anden væde og solpåvirkning af testområdet bør undgås.
 • Solbrændt hud kan nedsætte testens reaktivitet og give anledning til falsk negative resultater.
 • Plastret må ikke anbringes på steder med acne, ar, dermatitis eller andet, som kan påvirke undersøgelsens resultat. Testen bør udskydes til det akutte forløb af akut eller generaliseret aktiv dermatitis er overstået.
 • Ved anamnestiske oplysninger, der tyder på kraftig sensibilisering over for et eller flere af plastrenes testsubstanser, bør disse udelades.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Almindelige (1-10 %)
Hud og subkutane væv Hyperpigmentering af huden  (forbigående)
 • En positiv reaktion svinder sædvanligvis i løbet af 1-2 uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner vedvare i indtil 1 måned, efterladende et område med reversible pigmentforandringer.
 • Plastrets allergener giver sjældent anledning til sensibilisering.

Interaktioner

Anden medicin sammen med True Test® 36

I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og True Test® 36 påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og True Test® 36 påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Plastrene er af celluloseacetat.
 • Klæbemassen består af acrylatforbindelser.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

 

Panel 1  

Nr. 

Testsubstans 

mikrogram/plaster 

Nikkelsulfat 

162 

Lanolinalkohol 

810 

Neomycinsulfat 

486 

Kaliumdikromat 

44 

Cain-mix 

510 

Parfume-mix 

348 

Kolofonium 

972 

Paraben-mix 

810 

Blank brik (negativ kontrol) 

10 

Perubalsam 

648 

11 

Ethylenediamin 

41 

12 

Koboltklorid 

16 

Panel 2  

13 

p-tert Butylphenol-formaldehydresin 

36 

14 

Epoxyresin 

41 

15 

Carba-mix 

203 

16 

Black rubber-mix 

61 

17 

Cl+Me-Isothiazolinon 

18 

Quaternium-15 

81 

19 

Methyldibromo glutaronitril 

4,1 

20 

p-Phenylendiamin 

65 

21 

Formaldehyd 

146 

22 

Mercapto-mix 

61 

23 

Thiomersal 

24 

Thiuram-mix 

22 

Panel 3  

25 

Diazolidinyl urea 

450 

26 

Quinolin-mix 

154 

27 

Tixocortol-21-pivalat 

2,4 

28 

Guld natriumthiosulfat 

61 

29 

Imidazolidinyl urea 

490 

30 

Budesonid 

0,81 

31 

Hydrocortison-17-butyrat 

16 

32 

Mercaptobenzothiazol 

61 

33 

Bacitracin 

490 

34 

Parthenolid 

2,4 

35 

Disperse Blue 106 

41 

36 

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol 

200 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) plaster til provokationstest
True Test 36
543867
10 stk.
3.894,75 389,48

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

23.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...