True Test® 36

V04CL
 
 

Diagnostikum til udredning af allergisk kontaktdermatitis (type IV-allergier). Allergensubstanser til epikutantest. 

Anvendelsesområder

Diagnostik af allergisk kontaktdermatitis. 

Dispenseringsform

Plastre til provokationstest. Består af 3 plastre: Panel 1, 2 og 3 med hhv. 11, 12 og 12 testsubstanser. Panel 1 indeholder også 1 negativ kontrol. 

Se i øvrigt under Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Doseringsforslag

 • Plastret anbringes på ryggen eller evt. på overarmen. Det skal forblive på huden i mindst 48 timer.
 • Herefter fjernes plastret, og aflæsning kan foretages 30 min. senere. Aflæsningen skal gentages 2 døgn efter, at plastret er fjernet, når de allergiske reaktioner er fuldt udviklede, og milde irritationsreaktioner er forsvundet.
 • I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative.

Kontraindikationer

Akut kontaktdermatitis.

Forsigtighedsregler

 • Kraftig sveddannelse, anden væde og solpåvirkning af testområdet bør undgås.
 • Solbrændt hud kan nedsætte testens reaktivitet og give anledning til falsk negative resultater.
 • Plastret må ikke anbringes på steder med acne, ar, dermatitis eller andet, som kan påvirke undersøgelsens resultat.
 • Ved anamnestiske oplysninger, der tyder på kraftig sensibilisering over for et eller flere af plastrenes testsubstanser, bør disse udelades.

Bivirkninger

 • En positiv reaktion svinder sædvanligvis i løbet af 1-2 uger. I sjældne tilfælde kan reaktioner vedvare i indtil 1 måned, efterladende et område med reversible pigmentforandringer.
 • Plastrets allergener giver sjældent anledning til sensibilisering.

Interaktioner

I op til to uger efter lokal eller systemisk kortikosteroidbehandling kan reaktioner være falsk negative. 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. 

Referencer: 1550, 3966

Se endvidere Klassifikation - graviditet

Amning

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Plastrene er af celluloseacetat.
 • Klæbemassen består af acrylatforbindelser.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

 

Panel 1  

Nr. 

Testsubstans 

mikrogram/plaster 

Nikkelsulfat 

162 

Lanolinalkohol 

810 

Neomycinsulfat 

486 

Kaliumdikromat 

44 

Cain-mix 

510 

Parfume-mix 

348 

Kolofonium 

972 

Paraben-mix 

810 

Negativ kontrol 

10 

Perubalsam 

648 

11 

Ethylenediamin 

41 

12 

Koboltklorid 

16 

Panel 2  

13 

p-tert Butylphenol-formaldehydresin 

36 

14 

Epoxyresin 

41 

15 

Carba-mix 

203 

16 

Black rubber-mix (PPD-mix) 

61 

17 

Cl+Me-Isothiazolinon 

18 

Quaternium-15 

81 

19 

Methyldibromo glutaronitril 

4,1 

20 

p-Phenylendiamin 

65 

21 

Formaldehyd 

146 

22 

Mercapto-mix 

61 

23 

Thiomersal 

24 

Thiuram-mix 

22 

Panel 3  

25 

Diazolidinyl urea 

450 

26 

Quinolin-mix 

154 

27 

Tixocortol-21-pivalat 

2,4 

28 

Guld natriumthiosulfat 

61 

29 

Imidazolidinyl urea 

490 

30 

Budesonid 

0,81 

31 

Hydrocortison-17-butyrat 

16 

32 

Mercaptobenzothiazol 

61 

33 

Bacitracin 

490 

34 

Parthenolid 

2,4 

35 

Disperse Blue 106 

41 

36 

2-Bromo-2-nitropropan-1,3-diol 

200 

Holdbarhed 

Opbevares i køleskab (2-8ºC). 

Indholdsstoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) plaster til provokationstest 068396
10 stk.
3.813,55

Referencer

1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2019-05-07. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. august 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...