MR-kontraststoffer

V08C

Revideret: 21.09.2021

Kontraststoffer, der bruges til MR-scanning, har såkaldte paramagnetiske egenskaber, der ænder signalintensiteten i de væv, hvor stofferne befinder sig. Gadolinium er et T1-stof, der øger signalintensiteten på T1-vægtede optagelser (forkorter protonernes relaksationstid). 

 

Gadolinium i sig selv er svært toksisk i lighed med de øvrige lathanider. Alligevel er det det grundstof, der har fundet størst klinisk anvendelse. Det er det stof (af de afprøvede), der medfører den største ændring i signalintensiteten pr. atom. Ved at binde gadolinium i et bærermolekyle (chelat) nedsættes toksiciteten, ligesom relaksiviteten øges. De enkelte bærermolekylers evne til at holde på gadolinium varierer. I Danmark er nu kun de stoffer, der holder bedst på gadolinium, registreret til lægeligt brug. 

 

Alle MR-kontraststoffer, der aktuelt er godkendt af Lægemiddelstyrelsen, indeholder gadolinium. Jern- og manganholdige kontraststoffer er for tiden ikke registreret i Danmark. Ligeledes er der heller ikke længere registreret stoffer til oral anvendelse; alle godkendte stoffer er til intravenøst brug. To af stofferne findes dog i specielle koncentrationer til intraartikulært brug

Vand og juice drukket med henblik på en kontrasteffekt ved MR-scanning skal ikke godkendes af Lægemiddelstyrelsen. 

Referencer

2972. Thomsen HS, Webb JAW (eds.). Contrast Media. Safety Issues and ESUR Guide-lines. Springer. 2014; 3rd Edition, http://www.springer.com/la/book/9783642367236 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...