Intraartikulær anvendelse (kontraststoffer til MR-scanning)

V08C

Revideret: 21.09.2021

 

Det er de samme kontrastmidler, som anvendes intravenøst, der også anvendes til intraartikulært brug, blot i en meget lavere koncentration, men oftest i større volumina. Den billeddiagnostiske effekt er den samme; signalintensiteten i ledvæsken øges på T1-vægtede optagelser. 

Anvendelsesområder

Der findes to godkendte præparater: 

 

Gadopentetinsyre - Magnevist® 

Magnetisk resonans artrografi 

Ikke undersøgt hos børn. 

 

Gadoterinsyre - Dotarem® Arthro (er p.t. ikke markedsført i Danmark) 

Magnetisk resonans artrografi 

Ikke undersøgt hos børn. 

Præparatvalg

Det ene middel er baseret på en lineær chelat og det andet på en cyclisk chelat. 

Forsigtighedsregler

Patienter, der tidligere har reageret på indgift af et MR-kontrastmiddel og/eller har astma eller svær allergi, bør overvåges. Det vides ikke om prednison kan reducere risikoen for en ny reaktion, men man ved, at patienter kan reagere trods steroid givet i profylaktisk øjemed (break-through reaction). 

Bivirkninger

Der ses samme bivirkninger som efter intravenøs anvendelse, dog er der ikke beskrevet tilfælde af meget senere bivirkninger. 

Interaktioner

Biokemiske bestemmelser: Ingen data; anbefalingerne for intravenøs administration bør følges. 

Farmakodynamik

Kontrastmidler, der injiceres intraartikulært, diffunderer passivt over i den øvrige extracellulærfase, inklusive plasma, og udskilles via nyrerne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Gadopentetinsyre Magnevist®
Bayer
injektionsvæske, opl. i sprøjte  2 mmol/l 20 ml   20,63
 
 
Gå til toppen af siden...