α-blokerende midler, kombinationer

G04CA

Revideret: 11.08.2021

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 30 stk. (blister)   15,40
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 90 stk. (blister)   14,75
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 100 stk. (blister)   7,17
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 30 stk. (blister)   10,17
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 100 stk. (blister)   6,59
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 30 stk. (blister)   10,29
Solifenacin
Tamsulosin
Urizia
Astellas Pharma
tabletter med modificeret udløsning  6 mg+0,4 mg 100 stk. (blister)   8,07
 
 
Gå til toppen af siden...