Midler mod lungefibrose

L01EX, L04AX

Revideret: 21.02.2023

Pirfenidon og nintedanib er begge antifibrosemidler godkendt til behandling af idiopatisk pulmonal fibrose (IPF). Virkningsmekanismen ved pirfenidon er ikke fuldstændig klarlagt, men foregår bl.a. ved inhibition af tumor nekrosis faktor alfa (TNF-alfa) og transforming growth faktor-beta (TGF-beta). Nintedanib er en intracellular tyrosinkinase-inhibitor rettet mod forskellige vækstfaktor receptorer: vaskulær endotelial vækstfaktor (VEGF), fibroblast vækstfaktor (FGF) og plade deriveret vækstfaktor (PDGF) receptorer. 

Anvendelsesområder

Pirfenidon og nintedanib er indicerede til patienter med IPF. Begge medikamenter halverer faldet i lungefunktion (forceret vital kapacitet, FVC). Pirfenidon nedsætter mortaliteten hos patienter med IPF. Nintedanib mindsker tiden til den første akutte eksacerbation. Nintedanib er også indiceret til patienter med progressiv pulmonal fibrose, hvis følgende kriterier er opfyldte inden for 2 år:  

  1. Fald i FVC > 10 %
  2. Fald i FVC 5-10 % og forværring af respiratoriske symptomer uden anden årsag.
  3. Fald i FVC 5-10 % og radiologisk forværring af lungefibrose på (HR)-CT.
  4. Forværring af respiratoriske symptomer og radiologiske forandringer.

Behandlingsvejledning

Behandlingsmål er stabilisering af sygdommen eller evt. mindre fald i lungefunktion end forventet. Behandling med pirfenidon og nintedanib er specialistopgaver og varetages alene på lungemedicinske afdelinger med højtspecialiseret funktion. Se endvidere retningslinjerne for Idiopatisk Pulmonal Fibrose (IPF) og Progressiv Fibrotisk ILS (PF-ILS) på www.lungemedicin.dk. 

 

Tobaksrygning bør ophøre pga. den skadelige virkning, og da det mindsker effekten af pirfenidon. 

Præparatvalg

Pirfenidon og nintedanib kan begge benyttes til behandling af IPF, men effekten af kombinationsbehandling er ikke undersøgt. 

Nintedanib kan benyttes til behandling af progressiv pulmonal fibrose.  

Doseringsforslag

Pirfenidon og nintedanib administreres oralt og skal indtages med føde for at mindske de gastro-intestinale bivirkninger og for pirfenidon tillige hud-bivirkningerne. 

Kontraindikationer

Pirfenidon bør ikke gives ved stærkt nedsat leverfunktion, stærkt nedsat nyrefunktion (GFR < 30 ml/min.) eller ved samtidig behandling med fluvoxamin. Nintedanib bør ikke gives ved stærkt nedsat leverfunktion. 

Forsigtighedsregler

Levertal bør kontrolleres før start og jævnligt under behandlingen. 

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger for pirfenidon er kvalme, udslæt, træthed, dyspepsi og hududslæt (ofte pga. fotosensitivitet). Andre, lidt sjældnere bivirkninger er vægttab, anoreksi, insomni, svimmelhed, abdominalia og leverpåvirkning. 

 

Bivirkningerne reduceres ved samtidigt indtag af føde. 

 

De hyppigste bivirkninger ved nintedanib er: kvalme, abdominalsmerter, diarré, anoreksi, vægttab, opkastninger, hypertension og forhøjede leverenzymer. 

Farmakodynamik

Pirfenidons eksakte virkningsmekanisme er ikke kendt. Nintedanib er en tyrosinkinase-inhibitor, der påvirker flere vækstfaktor-receptorer. 

Tilskud

Pirfenidon og nintedanib udleveres fra hospitalsapotekerne. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Pirfenidon Esbriet
Roche
filmovertrukne tabletter  267 mg 63 stk. (3 x 21) (blister)   91,21 819,84
Pirfenidon Esbriet
Roche
filmovertrukne tabletter  267 mg 252 stk. (3 x 84) (blister)   87,17 783,55
Pirfenidon Esbriet
Roche
filmovertrukne tabletter  801 mg 84 stk. (4 x 21) (blister)   268,21 803,63
Nintedanib Ofev
Boehringer Ingelheim
bløde kapsler  100 mg 60 stk. (blister)   304,21 1.156,01
Nintedanib Ofev
Boehringer Ingelheim
bløde kapsler  150 mg 60 stk. (blister)   360,47 913,21
Pirfenidon Pirfenidone "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  267 mg 63 stk. (unit-dose)   84,22 756,96
Pirfenidon Pirfenidone "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  267 mg 252 stk. (unit-dose)   80,47 723,33
Pirfenidon Pirfenidone "Sandoz"
Sandoz
filmovertrukne tabletter  801 mg 84 stk. (unit-dose)   241,41 723,33
Pirfenidon Pirfenidone Axunio
Øresund Pharma
filmovertrukne tabletter  267 mg 63 stk. (blister)   74,43 669,05
Pirfenidon Pirfenidone Axunio
Øresund Pharma
filmovertrukne tabletter  267 mg 252 stk. (blister)   66,29 595,84
Pirfenidon Pirfenidone Axunio
Øresund Pharma
filmovertrukne tabletter  801 mg 84 stk. (blister)   198,86 595,84

Referencer

5821. Flaherty KR, Wells AU, Cottin V et al. Nintedanib in Progressive Fibrosing Interstitial Lung Diseases. N Engl J Med. 2019; 381(18):1718-27, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31566307/ (Lokaliseret 21. februar 2023)

 

4422. Nathan SD. Effect of pirfenidone on mortality: Pooled analyses and metaanalyses of clinical trials in idiopathic pulmonary fibrosis. Lancet Respir Med. 2017; 5(1):33-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27876247 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2514. King TE, Bradford WZ, Castro-Bernardini S et al. A Phase 3 Trial of Pirfenidone in Patients with Idiopathic Pulmonary Fibrosis. N Engl J Med. 2014; 370:2083-92, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24836312 (Lokaliseret 27. april 2023)

 

2707. Richeldi L, du Bois R, Raghu G et al. Efficacy and safety of nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014; 370:2071-82, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24836310 (Lokaliseret 2. maj 2023)

 

1967. Noble PW, Albera C, Bradford WZ et al. Pirfenidone in patients with idiopathic pulmonary fibrosis (CAPACITY): two randomised trials. Lancet. 2011; 377(9779):1760-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21571362 (Lokaliseret 26. april 2023)

 

1966. Spagnolo P, Del Giovane C, Luppi F et al. Non-steroid agents for idiopathic pulmonary fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20824834 (Lokaliseret 26. april 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...