Antidepressiva (narkolepsi)

N06A

Revideret: 27.02.2023

Stort set alle antidepressive lægemidler har en REM-søvnundertrykkende virkning, og behandling med SNRI, tricykliske antidepressiva eller SSRI er normalt førstevalg ved katapleksi: Venlafaxin (37.5-150 (højst 300) mg dgl.), imipramin (20-75 mg dgl.) eller clomipramin (10-75 mg dgl.), alternativt citalopram (10-20 mg dgl.) eller andet SSRI-præparat

Almindeligvis bør man starte med mindre doser af TCA eller SNRI/SSRI end svarende til antidepressiv behandling. 

Farmakodynamik

 
 
Gå til toppen af siden...