Rho-kinase hæmmere

S01EE

Revideret: 09.06.2023

Rho-kinase hæmmere er en ny gruppe stoffer til brug ved behandling af grøn stær. I Danmark markedsføres kun netarsudil i et kombinationsprodukt med latanoprost. Ingen af de rho-kinase hæmmere, der er blevet testet i kliniske forsøg, har vist sig bedre end almindeligt anvendte førstelinjemidler (prostaglandiner og betablokker) til sænkning af øjentrykket. I studier har netarsudil i kombination med latanoprost vist sig mere effektiv end stofferne givet som monoterapi. I registreringsstudiet var øjentrykket ved kombinationsbehandling 2,3 mmHg lavede end ved netarsudil i monoterapi og 1,6 mmHg lavere end ved latanoprost i monoterapi (12 måneders resultater). 

 

Rho-kinase hæmmere påvirker cytoskelettet i en række celler i kammervinklen og øger derved afløbet gennem trabekelværket og Schlemms kanal. Netarsudil har i modsætning til de øvrige rho-kinase hæmmere også en effekt in vitro på øget uveoskleralt udløb. Dette forklares ved en hæmmende virkning på noradrenalintransporten. Om det har nogen klinisk relevans, er endnu uafklaret. 

 

Signifikant forhøjede niveauer af Rho-A er blevet fundet i synsnervehovedet i glaukomatøse øjne sammenlignet med aldersmatchede kontroller. Dette understøtter en mulig rolle for Rho i udvikling af glaukom neuropati. Ved Rho-kinase hæmmeren netarsudil er set en neuroprotektiv effekt i laboratorieforsøg og dyremodeller. Om det har nogen klinisk relevans, er dog endnu uafklaret. 

Rho-kinase hæmmere reducerer arvævsdannelse og har derfor en mulig gavnlig effekt ved grøn stær kirurgi. 

Rho-kinase hæmmere er karudvidende og har derfor en mulig gavnlig effekt på blodgennemstrømningen af synsnervehovedet. Om det har nogen klinisk relevans, er dog endnu uafklaret. 

Kontraindikationer

Ingen rapporterede på nuværende afprøvningsstadie. 

Bivirkninger

Rho-kinase hæmmere er kardilaterende, og conjunctival injektion ses hos 50-60% mod fx 10-15% ved behandling med prostaglandiner eller betablokker. Conjunctivale småblødninger ved limbus er også hyppige (10-15%). 

Verticillate corneale aflejringer er set hos ca 15%. Der er ikke observeret påvirkning af synsstyrken, og aflejringerne er svundet efter seponering. 

Interaktioner

Ingen rapporterede på nuværende afprøvningsstadie. 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Latanoprost
Netarsudil
Roclanda
Santen
øjendråber, opløsning  50+200 mikrogram/ml 2,5 ml   68,06
Latanoprost
Netarsudil
Roclanda
Santen
øjendråber, opløsning  50+200 mikrogram/ml 3 x 2,5 ml   63,58

Referencer

5973. Tanna AP, Johnson M. Rho Kinase Inhibitors as a Novel Treatment for Glaucoma and Ocular Hypertension. Ophthalmology. 2018; 125(11):1741-56, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6188806/ (Lokaliseret 9. juni 2023)

 
 
 
Gå til toppen af siden...