Steffen Heegaard
(Referent)

Dansk Oftalmologisk Selskab
Steffen Heegaard, Professor, dr.med., Overlæge
Øjenafdelingen
Rigshospitalet
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger

Lægemiddelgrupper

Adstringerende øjenmidler (Referent)
 
Andre øjenmidler (Referent)
 
Antiallergika til øjnene (Referent)
 
Antibiotika (øjenmidler) (Referent)
 
Antihistaminer (antiallergika til øjnene) (Referent)
 
Antimikrobielle øjenmidler til prækirurgisk brug (Referent)
 
Antivirale øjenmidler (Referent)
 
Behandling af udfældning på hornhinden (Referent)
 
Carboanhydrasehæmmere (midler mod glaukom) (Referent)
 
Ciclosporin (øjenmidler) (Referent)
 
Cocain (Referent)
 
Diagnostika (Referent)
 
Diagnostika til måling af intraokulært tryk (Referent)
 
Fotodynamisk behandling af aldersbetinget makuladegeneration (Referent)
 
Glukokortikoider og antibiotika i kombination (øjenmidler) (Referent)
 
Glukokortikoider ved øjensygdomme (Referent)
 
Inerte øjenmidler (Referent)
 
Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve (Referent)
 
Lokal injektionsbehandling (Referent)
 
Lokalanalgetika til øjnene (Referent)
 
Lokalbehandling (øjenmidler) (Referent)
 
Lokalbehandling af blefarospasme (Referent)
 
Lokalbehandling af øjeninfektion (Referent)
 
Lubrikerende øjenmidler (Referent)
 
Mastcellestabilisatorer (Referent)
 
Midler mod corneaætsninger (Referent)
 
Midler mod glaukom (Referent)
 
Midler mod infektiøse øjenlidelser (Referent)
 
Midler mod inflammatoriske øjenlidelser (Referent)
 
Midler mod Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON) (Referent)
 
Mydriatika (Referent)
 
Neuromyelitis optica spektrumsygdom (NMOSD) (Referent)
 
NSAID (øjenmidler) (Referent)
 
Okulær genterapi (Referent)
 
Parasympatolytika (mydriatika) (Referent)
 
Prostaglandinanaloger (midler mod glaukom) (Referent)
 
Rho-kinase hæmmere (Referent)
 
Sympatomimetika (midler mod glaukom) (Referent)
 
Sympatomimetika (mydriatika) (Referent)
 
Systemisk behandling (øjenmidler) (Referent)
 
Systemisk behandling af øjeninfektion (Referent)
 
Typer af øjenmidler (Referent)
 
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) -hæmmere til okulær anvendelse (Referent)
 
Vitalfarver (Referent)
 
Øjendråber (Referent)
 
Øjenlamel (Referent)
 
Øjenmidler med enzymer og antienzymer (Referent)
 
Øjensalve (Referent)
 
β-receptorblokerende midler (midler mod glaukom) (Referent)