Panoftalmi

Revideret: 26.07.2021

Infektion inde i selve øjeæblet benævnes panoftalmi og er en akut og meget synstruende tilstand. Panoftalmi ses næsten kun efter penetrerende læsioner, dvs. traumer eller intraokulær kirurgi. Panoftalmi kan ses helt op til 6 uger efter grå stær operation. Panoftalmi kan dog i sjældne tilfælde ses efter endogen spredning hos svært syge patienter med fx sepsis. I løbet af et døgn udvikles der kraftige smerter, nedsat syn, ciliær injektion og hypopyon. Alle tegn behøver ikke at være til stede samtidig. Patienten bør henvises akut til specialist, da hurtig behandling er altafgørende for patientens syn. 

Behandlingsvejledning

Behandlingen er diagnostisk vitrektomi med henblik på mikrobiologisk diagnose og injektion af antibiotika i glaslegemet, evt. suppleret med systemisk antibiotikabehandling. 

 

Præparatvalg

Intravitreal injektion af vancomycin 1 mg i 0,1 ml sterilt vand suppleret med ceftazidim 2,25 mg i 0,1 ml sterilt vand.