Viral hornhindebetændelse

Revideret: 26.07.2021

Symptomerne ved den virale hornhindebetændelse er smerte, tåreflåd og nedsat syn. 

 

De objektive fund er ciliær injektion, større eller mindre uklarhed af cornea, men intet pus. Alvorligst er herpes simplex virus-infektion. Den begynder som en grenformet læsion (dendritica-figur). Den ses lettest efter farvning med fluorescein. Hvis læsionen bliver meget stor, ses en større sammenhængende læsion (geografica-figur). Geografiske læsioner ses overvejende, hvor der på grund af uopdaget herpes er givet steroidholdige dråber. Læsionen heler spontant op på 1-2 uger. Recidiv er hyppig. I sjældne tilfælde kan virus sprede sig til stromaet og starte en alvorlig autoimmun reaktion, der ofte ender med karindvækst, uklar cornea og svært synstab. Ved den stromale variant suppleres med steroid dråber. 

Behandlingsvejledning

Herpes simplex keratitis behandles med aciclovir. Ved overfladiske infektioner appliceres salve. Ved dybere infektioner gives tillige systemisk behandling. Behandling med aciclovir øjensalve fortsættes i mindst 3 døgn efter symptomophør. Hvis øjensalve ikke kan skaffes, anvendes istedet aciclovir systemisk. Patienten har ofte haft flere recidiver og er selv bekendt med diagnosen. Behandling kan startes på mistanke og efterfølgende henvises til endelig bekræftigelse af diagnosen hos øjenlæge. Steroid er kontraindiceret, undtagen ved den sjældne stromale form. 

 

Herpes zoster keratitis ved zoster ophthalmicus (vesikler, punktat eller nummulat) behandles med valaciclovir systemisk. Iritis efter herpes zoster behandles med lokal steroid og cycloplegi under systemisk valaciclovirdække. Ved zoster i 1. trigeminusgren forekommer hyppigt purulent conjunctivitis på grund af bakteriel superinfektion. Man skal her behandle med antibiotika lokalt. 

 

Præparatvalg

Aciclovir øjensalve 5 gange dagligt. Hvis øjensalve ikke kan skaffes samt ved dybere infektioner gives tillige systemisk behandling; ved herpes simplex valaciclovir 1 g 3 gange dgl. i 7 dage eller aciclovir 400 mg 5 gange dgl. i 7 dage. Ved herpes zoster gives valaciclovir 1 g 3 gange dgl. i 7 dage. 

Referencer

3135. Tsatsos M, MacGregor C, Athanasiadis I. Herpes simplex virus keratitis: an update of the pathogenesis and current treatment with oral and topical antiviral agents. Clin Exp Opthalmol. 2016, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27635860 (Lokaliseret 18. februar 2022)

 

2769. Sundmacher R. Color Atlas of Herpetic Eye Disease. A Practical Guide to Clinical Management. Springer. 2009, http://www.springer.com/us/book/9783540694625 (Lokaliseret 4. maj 2023)