Sympatomimetika (mydriatika)

S01FA

Revideret: 23.08.2021

Sympatomimetika stimulerer musculus dilatator pupillae. De virker tillige karkontraherende på konjunktival- og skleralkar, men virker ikke på musculus ciliaris og giver derfor ikke akkommodationslammelse. Adrenalin (fremstilles magistrelt) virker nedsættende på kammervandsproduktionen og øger kammervandsafløbet (α-stimulation), men har ikke længere nogen plads i glaukombehandling. 

Der henvises desuden til mydriatika

Anvendelsesområder

Til iritisbehandling og pupildilatation ved oftalmoskopi og øjenoperation. 

Præparatvalg

Phenylephrin kan anvendes ved iritis, ved dilatation før oftalmoskopi eller øjenoperation, og som supplement til antikolinerge pupildilaterende midler. Før øjenoperationer, hvor dilatation ønskes, kan phenylephrin desuden gives som injektionspræparat til forreste kammer i kombination med tropikamid og lidokain. 

 

Hvis phenylephrin anvendes som øjendråbe til pupiludvidelse, vælges 10 % til voksne og 2,5 % til små børn (fremstilles magistrelt eller som Minims fra Bausch & Lomb, kræver udleveringstilladelse). 

Kontraindikationer

  • Fladt forreste kammer eller snæver kammervinkel med risiko for akut glaukom.
  • Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

Adrenalin: Kan ikke anvendes til personer, som bærer bløde kontaktlinser, fordi de sværtes sorte af adrenalins oxidationsprodukt. Bør kun anvendes ved glaukom, hvis det ved gonioskopi er sikret, at kammervinklen ikke er så snæver, at risikoen for akut glaukom er til stede. 

Bivirkninger

Almene adrenerge symptomer kan forekomme. Allergiske reaktioner er set, men er sjældne. Sekundær konjunktival hyperæmi, som kan være meget udtalt.

Interaktioner

Ved samtidig behandling med MAO-hæmmere kræves stor forsigtighed.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Lidocain
Phenylephrin
Tropicamid
Mydrane
Thea Nordic
injektionsvæske, opl.  0,2+3,1+10 mg/ml 20 stk. (0,6 ml)   84,28
 
 
Gå til toppen af siden...